h

Duidelijkheid omtrent buurtvaders

22 november 2007

Duidelijkheid omtrent buurtvaders

Veiligheid op straat is al sinds jaar en dag een onderwerp van discussie. De gemeente Utrecht zet vele middelen in om de veiligheid op straat te waarborgen. Ondertussen is bekend dat buurtvaders, zoals bijvoorbeeld in de Dichterswijk, een duidelijke bijdrage leveren aan de veiligheid in de buurt. Ze doen activiteiten met jongeren die anders op straat zouden ronddolen en spreken jongeren aan op hun gedrag. Ook worden ze met Oud & Nieuw door de politie opgeroepen om de veiligheid op straat mede te waarborgen.

De buurtvaders lopen nogal eens tegen de bureaucratie van de gemeente aan waar het gaat om het aanvragen voor subsidies, het organiseren van activiteiten of het verkrijgen van vergoedingen voor het vrijwilligerswerk wat zij leveren. De buurtvaders vinden dat niet altijd helder is waar ze voor wat terecht kunnen. U heeft de commissie MO onlangs een memo gestuurd met richtlijnen voor de buurtvaders. Voor ons is daarmee nog niet alle duidelijkheid weggenomen. We willen u daarom de volgende vragen stellen:

1.Welke buurtvadergroepen zijn er in Utrecht actief?

2.Welke faciliteiten en vormen van beloningen krijgen deze groepen stuk voor stuk?

3.Wat doet de gemeente concreet om te zorgen dat de buurtvaders hun werk naar behoren kunnen doen?

4.Hoe beoordeelt de wethouder het geluid/de signalen dat de weg via de wijkbureaus omslachtig is en veel tijd in beslag neemt ?

5.Wat zijn de precieze procedures voor de buurtvaders bij het aanvragen van subsidies?

6.Wanneer krijgen de buurtvaders in Dichterswijk een definitieve en goede huisvesting? Waar hangt dit van af?

Caroline Sarolea
Raadslid SP-fractie

U bent hier