h

Invoeren betaald parkeren massaal afgewezen

12 november 2007

Invoeren betaald parkeren massaal afgewezen

De bewoners van de 2e Daalsebuurt en delen van Tuindorp, Tuindorp-Oost en Nieuw-Welgelegen wijzen het invoeren van betaald parkeren in hun buurt van de hand. Alleen het Muntkwartier stemde voor. Dit blijkt uit de uitslagen van de draagvlakonderzoeken die de gemeente de afgelopen weken hield in deze wijken. De SP verspreidde een pamflet met stemadvies in deze buurten en is verheugd over het resultaat.

Een paar jaar geleden wees het gemeentebestuur de hele stad aan als gebied waar betaald parkeren kan worden ingevoerd. Sinds die tijd breidt het zich als een olievlek uit, vanuit de binnenstad naar de randen. De praktijk is de volgende: een buurt heeft parkeeroverlast. Er wordt betaald parkeren ingevoerd en vervolgens worden daar minder auto?s neergezet. In eerste instantie krijgen de straten die net buiten het gebied vallen echter de overlast, zodat ook daar om betaald parkeren wordt verzocht en zo gaat het verder.

Na verloop van tijd valt het op dat de straten toch weer even vol met blik staan als toen er nog gratis geparkeerd kon worden. De parkeerders zijn gewend aan het betalen, gratis parkeren is te ver weg of hun werkgever betaalt de kosten terug.

En de bewoners? Die betalen een behoorlijk bedrag aan de gemeente, zonder dat daar iets tegenover staat. Let wel: een vergunning voor belanghebbenden geeft geen recht op een plek voor de deur. In veel betaalde gebieden kunnen de bewoners hun auto pas ?s avonds een eind uit de buurt kwijt. Kortom: het lost niets op, maar men mag wel betalen.

De SP is van mening dat als je al belanghebbendenparkeren wilt invoeren, de eerste vergunning voor de bewoners gratis moet zijn. Zeker als een plek voor de deur niet gegarandeerd is. Los je hiermee het probleem van teveel auto?s in de stad op? Nee. Daarvoor is een hele reeks andere maatregelen nodig. Maar buurtbewoners laten betalen voor een schijnoplossing vinden wij in hoge mate oneerlijk. Het huidige parkeerbeleid van de gemeente wijzen wij daarom af.

U bent hier