h

SP redelijk tevreden over resultaten begrotingsdebat

9 november 2007

SP redelijk tevreden over resultaten begrotingsdebat

"Voorzitter, deze begroting bevat nogal wat passages en beleidsvoornemens waar je nauwelijks tegen kunt zijn. Aan de andere kant is daarvan ook wel weer veel boterzacht en weinig concreet. Mooie cijfers in de begroting, maar worden de mensen in de stad er beter van? De SP is niet overtuigd." Zo besloot fractievoorzitter Tim Schipper op 8 november zijn inbreng in het debat over de begroting 2008 van het gemeentebestuur.

We werden op de ochtend van het raadsdebat op onze wenken bediend, met een veelzeggend artikel in de Volkskrant over de pot met geld die de corporaties moeten aanleveren voor de 'prachtwijken'. Geld, waaraan veel van de plannen van de gemeente wordt opgehangen op het gebied van veiligheid, herstructurering en bestrijding van sociale problemen, maar dat voorlopig nog in de lucht hangt.

Ook de laatste ontwikkelingen in het Stationsgebied en het dichtslibben van de stad met auto's geven alle aanleiding om niet feestend over straat te lopen, als Utrechter.

Geld
Op 8 november werd er besloten over zo'n 1,5 miljard euro

Allemaal kommer en kwel? Nee. Door hard sleuren en trekken van Marcel van de Tooren, werden er in het debat een paar mooie amendementen aangenomen voor het stimuleren van de sportbeoefening door kinderen en kwamen de problemen op het gebied van sport in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern op de agenda.

Op initiatief van de PvdA is er meer geld en capaciteit vrijgemaakt voor het aanpakken van het achterstallig onderhoud op woningen in de stad, ook die van de corporaties. Het CDA nam een idee van de SP over, met een motie om de aankoop van woningen in herstructureringsgebieden door zittende huurders te bevorderen. Zo is het lot van een oppositiepartij. Jij levert de munitie, de coalitie schiet raak met jouw kogels...

D66 wilde op de valreep nog goede sier maken met een schadecompensatieregeling voor de markt op het Vredenburg. Wethouder Janssen wees erop dat dit volstrekte onzin was. Na de enquete van de SP had hij al lang een afspraak staan met de markt. Gelukkig trok D66 de motie in, anders hadden we ons aan het einde van de lange dag nog even boos moeten maken.

En dat zou zonde zijn geweest, want de SP-fractie is niet ontevreden met de aanpassingen die er op de begroting zijn gedaan.

Lees hier de volledige bijdrage in eerste termijn van de SP.

U bent hier