h

Algemeen Bestuur uitgebreid met drie leden

18 december 2007

Algemeen Bestuur uitgebreid met drie leden

Het Algemeen Bestuur van de afdeling krijgt versterking van drie nieuwe bestuursleden: Lenneke Bolt, Christel Wiskerke en Paulus Jansen. Lenneke is eerder lid geweest van het AB als vrijwilligerscoördinator. Christel is al geruime tijd actief voor ROOD, eerst in Groningen en sinds kort in Utrecht. Paulus is tegenwoordig Tweede Kamer-lid en voorheen fractievoorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Utrecht. De Algemene Ledenvergadering van 13 december 2007 stemde in met hun voordracht.

Zie de bestuurspagina voor een overzicht van alle bestuursleden.

U bent hier