h

Algemene ledenvergadering donderdag 13 december

4 december 2007

Algemene ledenvergadering donderdag 13 december

Het bestuur van de SP afdeling Utrecht roept haar leden op voor de volgende Algemene Ledenvergadering van donderdag 13 december 2007. Op het programma staan de volgende onderwerpen:

1.Bespreking jaarplan en begroting 2008

Het jaarplan en de begroting voor 2008 worden gepresenteerd en liggen ter goedkeuring voor. Na discussie en de mogelijkheid voor wijzigingsvoorstellen worden ze in stemming gebracht. Als u de begroting vantevoren wilt inzien, kunt u een mailtje sturen naar sp@utrecht.nl.

2.Gedragscode voor SP'ers

Op de ALV van 31 oktober werd een gedragscode gepresenteerd voor een constructieve partijcultuur, opgesteld door het afdelingsbestuur. Op 13 december voeren we hierover een discussie.

3.Vertrek Marcel en Caroline uit de fractie

4.Verkiezing kandidaten bestuur

Het afdelingsbestuur kan nog wel een paar extra handjes gebruiken. Ieder lid van de afdeling kan zich kandidaat stellen. De procedure: stuur motivatie en curriculum vitae naar utrecht@sp.nl of SP Utrecht, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Sluitingstermijn is zondag 9 december. Voor meer info: utrecht@sp.nl of 06 2884 4661.

ALV SP afdeling Utrecht
Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht
Zaal open 19.30 uur, begin 20.00 uur

Namens het afdelingsbestuur
Vincent Wijlhuizen
Afdelingsvoorzitter SP Utrecht

U bent hier