h

Raadsleden Sarolea en Van den Tooren stappen op

3 december 2007

Raadsleden Sarolea en Van den Tooren stappen op

Utrecht, 3 december 2007.
Persbericht SP afdeling Utrecht / SP gemeenteraadsfractie Utrecht

Tijdens een fractiebijeenkomst op 3 december hebben de raadsleden Caroline Sarolea en Marcel van den Tooren aangekondigd de SP-fractie te zullen verlaten. Directe aanleiding voor hun vertrek is de besluitvorming tijdens het recente SP-congres, in het bijzonder over de afdrachtregeling voor raadsleden. Beiden hebben aangegeven hun raadszetel ter beschikking te stellen nadat ze hun lopende werkzaamheden hebben afgerond. Voor Marcel van den Tooren geldt bovendien dat hij eerst zekerheid wil hebben over vervangend werk.

De fractie en afdelingsvoorzitter zijn teleurgesteld over hun vertrek maar respecteren het besluit van de twee. Zij waarderen hun toezegging dat de overdracht van de raadszetels zo snel mogelijk zal plaatsvinden.

Zij constateren dat de waardering van de resultaten van het congres bij Caroline Sarolea en Marcel van den Tooren geheel anders is dan bij de grote meerderheid van de congresdeelnemers, met inbegrip van de meeste Utrechtse afgevaardigden. Zo werden zes van de dertien Utrechtse amendementen door het congres overgenomen, waaronder een evaluatie van de afdrachtregeling aan het eind van de lopende raadsperiode en jaarlijkse publicatie van het financiële jaarverslag via de SP-internetsite.

Wilt u op dit bericht reageren? Stuur dan een mailtje naar utrecht@sp.nl

U bent hier