h

Dakloos na aanvechten huuropzegging?

9 januari 2008

Dakloos na aanvechten huuropzegging?

Een aantal tijdelijke en permanente bewoners van het Kleine Wijk heeft een rechtzaak aangespannen tegen de huuropzegging in verband met de naderende sloop. Deze zaken hebben kort geleden een uitspraak gekregen, of krijgen dat deze maand. Hoger beroep is mogelijk en wordt ook aangetekend.

Geen sloop kleine wijk

In het kader van het protocol 'Utrecht Vernieuwt? is aan de permanente bewoners die na het verlopen van hun DUO-urgentie nog geen vervangende woonruimte hadden, door Het Vierde Huis een eenmalige aanbieding gedaan. Deze aanbieding hebben ze geweigerd, omdat hun zaken nog voor de rechter moesten komen.

Als de bewoner hun zaken definitief verliezen, wordt hen geen nieuwe aanbieding voor vervangende woonruimte gedaan door Mitros. PvdA-Wethouder Harrie Bosch heeft gisteren op vragen van de SP aangegeven geen moeite te willen doen om de bewoners onder dak te helpen. Ze hebben hun kans gehad, was zijn mening.

De SP vindt het onaanvaardbaar dat mensen, die gebruik maken van hun wettelijke recht de huuropzegging aan te vechten, daarmee hun recht zouden verliezen op vervangende woonruimte. Oftewel; een convenant tussen gemeente en corporaties zou uitgaan boven het individuele huurrecht, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek 7. Voorwaarde voor het toekennen van huuropzegging door de rechter is dat vervangende woonruimte moet worden aangeboden. Dat is weliswaar gebeurd, maar eerder in de tijd dan dat de huurzaken dienden. Het kan niet zo zijn dat je onder deze tijdsdruk af moet zien van je rechten.

U bent hier