h

Veel klachten over informatie plannen De Gagel

17 februari 2008

Veel klachten over informatie plannen De Gagel

_dsc0032.jpg
Foto's: Francis van Boxtel

Afgelopen woensdag organiseerde SP Utrecht een bewonersavond in buurthuis Einstein om met de omwonenden van gedachten te wisselen over de sloop- en nieuwbouwplannen rond Park de Gagel in Overvecht. Opvallend waren de vele klachten die wij te horen kregen over de informatie die de bewoners ontvingen van gemeente en woningbouwcorporaties.

Zo werd in de zaal onder andere gemeld dat de brochures over de plannen de onterechte indruk zou wekken dat ze door de sloop van hun woning het recht zouden krijgen om door te verhuizen naar een eengezinswoning. Daarnaast werd de corporaties verweten dat ze bij het ondertekenen van nieuwe huurcontracten de toekomstige bewoners niet vertellen dat hun gebouw genomineerd is voor sloop. Ook over de nieuwe verkeersplannen en met name de luchtkwaliteit maakten de bewoners zich ernstig zorgen.

Op deze avond werd tevens de uitslag van onze pilotenquĂȘte onder de bewoners op de St. Maartendreef gepresenteerd. Onder de 68 deelnemers van de St. Maartendreef was 32% voor sloop, 47% tegen, en had 21% nog geen mening.

_dsc0041.jpg

De meest genoemde minpunten waren:

* onderhoud hal, lift, berging: 57 %
* schoonmaak hal, lift, berging: 53 %
* onderhoud woning: 34 %

De bewoners gaven gemiddeld de volgende cijfers voor:

woning: 7.3
onderhoud: 6.0
omgeving: 6.4

Onder de aanwezigen overheerste het gevoel dat de corporaties er een ?verborgen agenda? op zouden nahouden en dat de plannen - hoe mooi ook gepresenteerd - niet bedoeld zouden zijn om een prachtwijk te bouwen voor de huidige bewoners, maar voor de toekomstige bewoners van de (duurdere) nieuwbouw; dat er ?gewoon gebouwd gaat worden voor andere groepen? zoals een van de bewoners het formuleerde. De aanwezigen besloten dan ook per direct tot oprichting van een Comité Tegen Sloopplannen in Overvecht.

U bent hier