h

Aanpak krachtwijken: laat maar regenen, we zien wel wat er nat wordt

1 maart 2008

Aanpak krachtwijken: laat maar regenen, we zien wel wat er nat wordt

Op dinsdag 4 maart worden in de commissie Stedelijke Ontwikkeling de Uitvoeringsprogramma?s Krachtwijken besproken. Wat gaan we de komende twee jaar doen met 10,5 miljoen? En dat is slechts wat er in het vat zit voor de sociale maatregelen. De komende tijd gaan corporaties en gemeente nog om de tafel om voor 11 miljoen de fysieke ingrepen in de wijken af te kaarten. Andere term voor grootschalige sloop (sociale huur) en nieuwbouw (koop).
Alleen al voor Kanaleneiland zijn 96 sociale projecten benoemd, bovenop wat er al loopt. Voor Overvecht gaat het ook om een slordige 100 stuks extra.


Kanaleneiland

SP-fractievoorzitter Tim Schipper is sceptisch: ?de projectencarousel wordt aangevuld met een projectenmoesson. Het motto lijkt ?laat maar regenen, we zien wel wat er nat wordt?. Wat ik mis in deze zondvloed aan projecten, is een duidelijk einddoel en heldere verantwoordelijkheden. Maar ook rijst de vraag voor wie we het eigenlijk doen. We gaan aan de slag met de wijken zoals die nu zijn, met de huidige bewoners. Sociale structuur opbouwen, leren opvoeden, aan werk helpen.

En als je de boel dan opgebouwd hebt, worden er honderden woningen gesloopt waarin die mensen wonen. Leg mij de logica daarvan maar eens uit. Als de uitkomst van al die sociale plannen is wat het college nu voorspiegelt ? prachtwijken met kansrijke mensen - welke reden heb je dan nog ze gedwongen te laten verkassen? Met ellenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen is sloop van juist deze categorie het domste wat je kunt doen.?

De SP ziet tussen de vele projecten ook heus wel kansrijke dingen. Maar deze stortvloed is te veel, te versnipperd en daarmee volstrekt oncontroleerbaar. Pak liever een aantal prioriteiten direct aan, zoals fatsoenlijk onderhoud en modernisering van de woningen, de huismeester terug in de flatcomplexen. Combineer dat met een beperkt aantal broodnodige sociale maatregelen plus goede handhaving en je bent al een heel eind. Maak in ieder geval gebruik van wat er al door de mensen zelf wordt gedaan. En dat is aardig wat, zoals bleek tijdens het bezoek van de raad aan de ACA-dreven.

Zie ook het weblog van Paulus Jansen voor de actuele Haagse stand van zaken.

U bent hier