h

Burgemeester Wolfsen omarmt conclusies onderzoek ROOD

17 maart 2008

Burgemeester Wolfsen omarmt conclusies onderzoek ROOD

Zaterdag 15 maart heeft de Utrechtse afdeling van ROOD, jong in de SP, haar onderzoek naar discriminatie gepresenteerd en overhandigd aan burgemeester Wolfsen. Uit het onderzoek blijkt dat allochtonen bijna 2 keer zo vaak geweigerd worden als autochtonen.

De burgemeester nam een aantal aanbevelingen van ROOD over en deed zelf ook nog toezeggingen. Hij wil de komende periode zorgen voor meer bekendheid van het Panel Deurbeleid en onderzoeken of het mogelijk is om binnen tien minuten iemand ter plekke te hebben bij een melding van discriminatie aan de deur. Ook gaat hij binnenkort langs bij alle horecagelegenheden om te kijken of ze zich wel houden aan de verplichting dat de huisregels duidelijk aangegeven zijn.

ROOD Utrecht is zeer tevreden met deze toezeggingen, ROOD Utrecht voorzitter Christel Wiskerke: ?Het is goed dat burgemeester de problemen onderkent en er werk van wil gaan maken.?

Drie jaar na het eerste onderzoek door de SP-jongeren blijkt er nog niet veel veranderd te zijn. Volgens de bevindingen van ROOD worden allochtone jongeren nog steeds beduidend vaker geweigerd dan autochtone jongeren. Een aantal portiers heeft tijdens interviews met ROOD gezegd dat ze op basis van afkomst weigeren.

Bij weigeringen weten jongeren vaak niet waar ze terecht kunnen, hebben geen zin om hun gezellige avond hiervoor op te geven en geven vaak aan geen vertrouwen te hebben in de uitkomst van een aangifte of melding.

Meer informatie over het onderzoek en het hele rapport is te vinden op rood.utrecht.sp.nl.

Reacties

Was een goede avond Rood heeft goed werk geleverd met een film over Discriminatie in het uitgaansleven,jammer dat de gemeenteraadsfractie van de SP het liet afweten GroenLinks en de PvdA waren er wel.
De Burgemeester heeft gelukkig geluisterd naar de aanbevelingen van Rood.

Sorry Chris,

Gemeenteraadsleden zijn soms gewone werkende mensen. Tenminste bij ons.

En werk betekent niet voor iedereen maandag t/m vrijdag van 9 tot 17. Jammer dat je het voelt als laten afweten, het is eerder niet kunnen.

U bent hier