h

Gemeente Nieuwegein: Als Utrecht het vraagt, kan Van Hees komen

17 maart 2008

Gemeente Nieuwegein: Als Utrecht het vraagt, kan Van Hees komen

Aannemersbedrijf Van Hees kan zich vestigen op bedrijventerrein De Liesbosch in Nieuwegein. Het bedrijf past binnen het geldende bestemmingsplan en dat is het enige waaraan getoetst wordt. Dit blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van de Nieuwegeinse SP-fractie. Inmiddels is ook duidelijk dat Ballast-Nedam de insteekhaven op haar terrein niet mag dempen.

Daarmee doet zich een gouden mogelijkheid voor om op korte termijn een einde te maken aan dit hoofdpijndossier voor de gemeente Utrecht, waarbij tevens de noodzaak vervalt van een kostbare herontwikkeling van het Liesboschpark in Hoograven-Zuid, met alle ontheffingsprocedures en vertraging van dien.

Haven Nieuwegein
De Haven op het terrein van Ballast-Nedam

De Utrechtse SP-fractie verwacht van het college van B&W voortvarend handelen om deze kans waar te nemen. SP-Fractievoorzitter Tim Schipper: ?Bijkomend voordeel van een succesvolle verplaatsing van Van Hees naar Nieuwegein is dat de gemeente Utrecht vervolgens nog altijd beschikt over het BEFU-terrein en dit kan inzetten voor een integrale ontwikkeling van de Vaartsche Rijnstrook. Bovendien zou hiermee op korte termijn zekerheid kunnen worden verkregen over de toekomst van het bedrijf van Van Hees en de voltooiing van Dichterswijk-West. Het college heeft aangegeven in mei met een besluit te komen over de haalbaarheid van de ?omklapvariant? in het Liesbospark. Met deze informatie uit Nieuwegein moet je echter niet tot mei wachten om dit volwaardige en kansrijke alternatief zeker te stellen.?

Schipper wil dat het college per omgaande met alle betrokken partijen om de tafel gaat en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

U bent hier