h

Schriftelijke vragen SP over de thuiszorg

11 maart 2008

Schriftelijke vragen SP over de thuiszorg

Schriftelijke vragen T.W. Schipper (SP), inzake wetswijziging hulp in de huishouding WMO

Recent is door staatssecretaris Bussemaker bekend gemaakt dat er een wetswijziging aankomt met betrekking tot de thuiszorg. Deze wijziging, die waarschijnlijk per 1 januari 2009 ingaat, houdt in dat thuiszorgaanbieders hun clienten een gekwalificeerde thuiszorgmedewerker moeten aanbieden en slechts op specifiek verzoek van de client een Alphahulp mogen inzetten.
Intussen gaat thuiszorgaanbieder Aveant door met het werven van Alphahulpen, het omzetten van reguliere contracten naar Alphahulpcontracten en het oprichten van een aparte Aveant Thuishulp BV, waarin de Alphahulpen worden ondergebracht. Via het SP Meldpunt Thuiszorg WMO bereiken ons geluiden dat dit leidt tot een uitstroom van gekwalificeerd personeel, drang richting het reguliere personeel om een alphacontract te aanvaarden en daarmee tot verschraling van de arbeidsvoorwaarden.

In het licht van de beslissing van de staatssecretaris lijkt deze ontwikkeling contraproductief. Immers, per 2009 zal de beweging weer de andere kant op moeten gaan. De ontwikkeling zelf leidt voor de client tot een vermindering van de zorgkwaliteit, door de lagere kwalificatie-eisen van de Alphahulpen en vele personele wisselingen voor de client.

Vandaar de volgende vragen:

  1. Hoeveel mensen in Utrecht maken gebruik van hulp in de huishouding via een WMO indicatie?
  2. Hoeveel daarvan hebben te maken met een Alphahulp?
  3. Deelt het college de mening van de SP dat nu reeds moet worden ingespeeld op de komende wetswijziging, zoals aangekondigd door de staatssecretaris?
  4. Zo ja, welke maatregelen denkt het college daartoe te gaan nemen?
  5. Welke maatregelen neemt het college om te voorkomen dat clienten ongevraagd een alphahulp krijgen?
  6. Deelt het college de mening van de SP dat de hierboven beschreven ontwikkeling, i.c. de uitstroom van gekwalificeerd personeel, werving van Alphahulpen en het omzetten van contracten in dat licht onwenselijk is?
  7. Zo ja, wat gaat het college hiertegen ondernemen?

T.W. Schipper

SP

SV2008-28

U bent hier