h

Stop jaarlijkse kostenpost ingeschrevenen Woningnet

20 maart 2008

Stop jaarlijkse kostenpost ingeschrevenen Woningnet

woningnet.gif

Met de afschaffing van de doorstroomregeling van Woningnet moeten huurders elk jaar € 9 betalen om wachttijd op te bouwen. In de regio Utrecht van Woningnet geldt dit echter niet voor Vianen. Reden voor de SP om het College schriftelijke vragen te stellen.

Met de huisvestingsverordening van 2006 verviel de woonduur als criterium om de volgorde vast te stellen voor het toewijzen van huurwoningen in de gemeente Utrecht. Huurders van een sociale huurwoning dienen zich daarom opnieuw in te schrijven bij Woningnet voor het opbouwen van wachttijd. Sinds enkele jaren echter vraagt Woningnet naast de € 30 inschrijfkosten jaarlijks € 9 voor de verlenging van de inschrijving. Bestaande huurders zijn dus verplicht kosten te maken, terwijl dit in de oude situatie niet het geval was.

De Regionale Huisvestingsverordening BRU van 1 januari 2008 meldt dat het aanleggen en het bijhouden van het register van woningzoekenden een zaak is van de burgemeester en wethouders. [1] De ambtelijke ondersteuning van het BRU heeft ons gemeld dat de tarieven die Woningnet verrekent voor inschrijvers en ingeschrevenen in goed overleg bepaald zijn door de deelnemende gemeenten in de regio Utrecht, buiten het BRU om. [2] Een aantal gemeenten, waaronder Vianen, wijkt binnen de regio af van de algemene regeling. Vianen rekent € 30 inschrijfkosten, maar geen verlengingskosten.

Dit leidt voor de SP tot de volgende vragen:

  1. Waarom heeft de gemeente Utrecht er samen met de andere gemeenten in de Regio Utrecht voor gekozen (minus onder andere Vianen) om voor de jaarlijkse verlenging € 9 te rekenen?
  2. Waarom geldt er voor Vianen een uitzondering op de onderlinge prijsafspraak van de gemeenten in de Regio Utrecht?
  3. Kan het College aangeven waarom er niets wordt vermeld over de positie van Vianen op de website van Woningnet?
  4. Is het College het met de SP eens dat bestaande huurders door de afschaffing van de woonduur financieel benadeeld worden, omdat zij nu € 9 per jaar kwijt zijn?
  5. Zo ja, wilt het College bij de eerstvolgende mogelijkheid dit punt bespreken met de andere gemeenten om het Vianense kostenmodel over te nemen? Zo nee, waarom niet?

Michel Eggermont
Tim Schipper

[1]: Regionale Huisvestingsverordening BRU, 1 januari 2008, artikel 2.4.1 Register van woningzoekenden, p. 10

[2]: Van de gemeenten in de Regio Utrecht zoals Woningnet deze definieert zijn alleen Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist lid van het BRU. De andere, niet-BRU-gemeenten zijn Breukelen, Loenen, Lopik, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Woerden. Zie http://www.woningnet.nl/plaats.asp?IID=6&gsrt=A

U bent hier