h

1 Mei lezing met Sjaak van der Velden

1 april 2008

1 Mei lezing met Sjaak van der Velden

1 Mei-lezing 2008:

Regeren is vooruitzien

Boekhandel 'De Rooie Rat' organiseert op 1 mei een lezing met SPanning hoofdredacteur Sjaak van der Velden

Hier de tekst van het persbericht van De Rooie Rat

De komende 1-mei-lezing zal in het teken staan van de politieke betekenis van de vakbeweging. Dit vanuit de stelling dat de parlementaire krachten mede door de media meestal met de waan van de dag bezig zijn. Een waanzinnigheid die niet enkel door de inbreng van het geachte kamerlid Wilders wordt gestimuleerd. De ouderwetse werkvloer moet weer centraal staan. Politiek debat in de kantine, bijvoorbeeld over de top-(inkomens), de milieuonvriendelijke productie, het ontslagrecht of een mogelijke vijandige overname van het bedrijf. Enkel dan kunnen verwilderde populisten de wind uit de zeilen genomen worden.

Sprekers: Sjaak Van der Velden en Jan Willem Stutje.

Stutje's bijdrage vindt plaats onder de noemer 'Van toen en straks, Over de verhouding tussen politiek en vakbeweging, Geen rede, geen toespraak maar een kritische overdenking'. Zijn benadering zal vooral historisch zijn met een voorzichtige vooruitblik op de toekomst.

Sjaak van der Velden zal het hebben over de 'Vakbeweging en de strijd voor een betere samenleving'. Vakbonden zijn in de negentiende eeuw ontstaan uit onvrede over bepaalde omstandigheden in het werken en wonen van zeer grote groepen mensen. Binnen de hoofdstroom van de vakbeweging waren veel socialisten actief die de samenleving niet alleen wilden veranderen, maar zelfs radicaal omver werpen. Daarvan is binnen de hedendaagse vakbeweging niets meer over. Die heeft zich volledig verbonden aan het kapitalisme en is zelfs een deel geworden van de mechanismen waarmee de werknemers worden beheerst.

Datum: Donderdag 1 Mei 2008 (valt samen met hemelvaart, een vrije dag)
Lokatie: Boekhandel De Rooie Rat
Tijd: 14:00 uur - 17:00 uur
Entree: gratis

U bent hier