h

Fout NS dupeert reizigers naar Utrecht-Zuilen [met antwoord]

24 april 2008

Fout NS dupeert reizigers naar Utrecht-Zuilen [met antwoord]

Op 10 juni 2007 is het station Zuilen geopend. Dit station ligt op de zonegrens tussen zone 5000 (centrum) en zone 5915 (zuilen/overvecht).

Sinds die tijd is het dus ook mogelijk om een maandtrajectabonnement te kopen naar en vanaf dit station. Aansluitend aan de maandtrajectabonnementen worden door NS maandabonnementen voor het stad- en streekvervoer verkocht voor 1, 2 of 3 zones.

Echter, gedurende deze bijna 10 maanden, verkoopt de NS deze abonnementen met de verkeerde vermelding op het abonnement. In plaats van de vermelding "Geldig in de zones: 5000/5915" staat er "Geldig in de zones: 5915". Hierdoor worden reizigers gedwongen een duurder abonnement te nemen. Reizigers zijn 12,50 euro duurder uit. Daarnaast worden buschauffeurs geconfronteerd met problemen omdat reizigers uit goede trouw er van uitgaan dat hun kaart geldig is.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie de volgende vragen:

1. Hoe kwalificeert het college het feit dat deze fout na 10 maanden nog niet is hersteld? Is het college het met de SP eens dat de correctiemechanismes onvoldoende zijn?

2. Is de wethouder van verkeer bereid om in gesprek te treden met de Nederlandse Spoorwegen om deze fout zo spoedig mogelijk hersteld te krijgen en om tot een regeling te komen waardoor alle reizigers gecompenseerd worden voor de aanschaf van te dure abonnementen en ten onrechte uitgeschreven boetes? Zo nee, waarom niet?

3. Wil de wethouder contact opnemen met de GVU en de streekvervoerders om, zolang de fout nog niet hersteld is, of er abonnementen met de verkeerde vermelding nog in omloop kunnen zijn, deze abonnementen ook voor de zone 5000 geldig te verklaren? Zo nee, waarom niet?

4. Wil de wethouder als bovenstaande acties niet tot het gewenste resultaat leiden contact opnemen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat met het doel dit probleem zo snel mogelijk op te lossen? Zo nee, waarom niet?

Michel Eggermont
06-81082068

Op bovenstaande vragen hebben we inmiddels hetvolgende antwoord mogen ontvangen:

Op 7 april 2008 heeft u schriftelijke vragen gesteld over het duperen van reizigers naar Utrecht Zuilen door NS. Deze problematiek behoort echter niet tot de bevoegdheden van ons College, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van het Bestuur Regio Utrecht. Wij hebben uw vragen doorgestuurd naar de heer Lubbinge, portefeuillehouder openbaar vervoer van het BRU.

Een opmerkelijk antwoord. De vraag is namelijk wat je als problematiek bestempeld. Volgens de SP is de problematiek dat door een uitvoeringsfout van de NS OV-reizigers van en naar station Utrecht-Zuilen worden gedupeerd. De vraag is wat je daar van vindt en of je bereidt bent voor deze reizigers op te komen.
Ergens iets van vinden en opkomen voor je eigen burgers is natuurlijk altijd een bevoegdheid van het college. Om de haverklap wordt er gevraagd naar de inzet van de gemeente bij bepaalde problemen, ook als het niet de directe bevoegdheid van de gemeente is om op te treden. De vraag is echter of je het wilt.

Met dit antwoord laat het college zien dat ze in dit geval niet van plan is om bestuurlijke druk uit te oefenen om een probleem op te lossen. Ze laten het over aan een ander. Ondertussen moeten reizigers nog steeds te dure kaarten kopen.

U bent hier