h

Op grote schaal asbest in daken bergingen Complex 507

22 april 2008

Op grote schaal asbest in daken bergingen Complex 507

Advocaat Asbestslachtoffers Ruers: Bo-Ex nalatig bij asbestsanering complex 507

Op 7 april 2008 is in opdracht van de Bewonersfederatie Complex 507 (Lombok) een risico-inventarisatie uitgevoerd naar de gevaren van het aanwezige asbest in de daken van de bergingen in het complex. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een serieus risico voor de gezondheid van de bewoners bestaat. Sanering door een gespecialiseerd bedrijf is noodzakelijk op korte termijn.

Asbest2

De conclusies uit de inventarisatie door Witteman Asbestonderzoek vallen niet mis te verstaan: ?De betreffende golfplaten dienen als niet-hechtgebonden te worden beschouwd hetgeen inhoudt, dat asbestvezels vrijkomen van de golfplaten ook als deze niet mechanisch worden bewerkt. Door de invloed van weer en wind (in de zomer kan de oppervlakte temperatuur van de golfplaten oplopen tot zo?n 70 graden Celsius) komen asbestvezels vrij die schadelijk kunnen zijn voor de mens.?, aldus het rapport van Witteman.

Asbest3

Reeds in 2002 concludeerde ingenieursbureau DHV na een technische inspectie dat er asbest aanwezig was, maar stelde dat dit niet gevaarlijk was, zolang men er maar afbleef. DHV stelde destijds dat de dakplaten binnen 5 jaar in planmatig onderhoud vervangen moesten worden. Deze conclusie wordt niet gedeeld door Witteman. En bovendien zijn er in de tussentijd allerlei provisorische reparaties gedaan aan de sterk verweerde en afbrokkelende platen.

Asbest1

Namens de bewonersfederatie heeft Advocaat asbestslachtoffers Bob Ruers Bo-Ex inmiddels aansprakelijk gesteld en geëist dat sanering op zeer korte termijn plaatsvindt. Ruers: ?Er is maar één soort asbest en dat is gevaarlijk asbest. Het is ongelofelijk dat dit in 2002 niet herkend en erkend is. Bo-Ex had als beheerder van het complex kunnen weten wat de gevaren zijn. Maar men heeft niets gedaan om de situatie te verbeteren. Daarmee heeft Bo-Ex de bewoners blootgesteld aan onnodige risico?s. En die 5 jaar zijn trouwens ook al voorbij, zonder enige actie van die kant.?

Asbest4

SP-fractievoorzitter Tim Schipper, die bij de inventarisatie aanwezig was: ?Als je de toestand van de bergingen ziet, kan je toch niet anders dan bedenken dat hier acuut iets aan moet worden gedaan. En dat moet ook al zo zijn geweest 5 jaar terug. Al was er geen enkele vezel asbest geweest, dan heb je het hier in elk geval over verregaand achterstallig onderhoud. Ik heb het bange vermoeden dat Bo-Ex erop heeft gespeculeerd het complex tussen 2002 en nu te kunnen slopen en daarom de boel de boel gelaten heeft. De bewoners zitten intussen met de gebakken peren.?

De SP zal rond deze kwestie schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W.

Meer informatie:

Tim Schipper 06-20337002
Bob Ruers 030-2109911

Voor meer berichten over complex 507 kijk hier, hier en hier en hier.

U bent hier