h

SP Utrecht past integratienota op aantal punten aan

5 mei 2008

SP Utrecht past integratienota op aantal punten aan

gedeeltetoekomst.gif

Op de 15 april heeft de afdeling Utrecht de inhoud van de integratienota besproken ter voorbereiding van de regioconferentie. SP-kamerlid Harry van Bommel lichtte namens het landelijke partijbestuur de nota toe. Naar aanleiding van opmerkingen, aanmerkingen en aanvullingen van de SP-leden, zal het partijbestuur de conceptnota op een aantal punten wijzigen.

U bent hier