h

Grove blunder stadsbestuur bij gunning bibliotheek

20 augustus 2008

Grove blunder stadsbestuur bij gunning bibliotheek

Geen zee gaat het college van B&W te hoog om Utrecht op te stuwen in de vaart der volkeren en de stad een grootstedelijk imago aan te meten. Tour de France, Culturele hoofdstad van Europa, Muziekpaleis, Belle van Zuylen. Kijk ons eens even lekker gaan! En dan dit: een korte mededeling van B&W dat er bij de architectenselectie voor de nieuwe bibliotheek ++ een telfoutje is gemaakt. Er is een andere winnaar. Foutje, kan gebeuren. De oorspronkelijke winnaar wordt gecompenseerd in alle kosten. Doe maar even rustig aan met dat imago?

Rapp en RappDeze dus niet

Met groot vertoon werd het winnende ontwerp van de nieuwe bibliotheek vlak voor de vakantie de publiciteit in geslingerd. Architectenbureau Rapp en Rapp was de gelukkige die het Smakkelaarsveld mag gaan verstenen. Nu is gebleken dat de winnaar eigenlijk bureau VMX is, ondanks de moeite die de jury had met de sociaal onveilige lege ruimte onder de bieb. We moeten kijken hoe we die zo goed mogelijk invullen, was het commentaar van gemeentewege vandaag.

Moet een leuk gesprek zijn geweest van de gemeente met Rapp en Rapp, toen de fout was ontdekt. "Zeg, we hopen dat jullie het niet heel erg zullen vinden, maar eehh?"

De nieuwe winnaarde nieuwe winnaar

De SP-fractie is op zijn zachtst gezegd 'not amused' met deze grove blunder en zal de wethouder bij de raadsvergadering van 4 september ter verantwoording roepen. Samen met Leefbaar Utrecht is een debat over deze kwestie aangevraagd. Ons vertrouwen in dit college om een project van de omvang Stationsgebied te kunnen trekken is hiermee tot het nulpunt gedaald, zeker na het eerdere gedoe rond het Muziekpaleis. We zijn ook heel benieuwd wat 'alle kosten' zijn, die bureau Rapp en Rapp gecompenseerd krijgt.

De SP heeft altijd grote bezwaren gehad tegen het idee van een megabibliotheek in het Stationsgebied. De wijkbibliotheken moeten sappelen om de voorzieningen op peil te houden en het is nog maar de vraag of de nieuwe bieb rendabel kan worden geëxploiteerd. Ook de plek waar hij komt - het Smakkelaarsveld - is de SP een doorn in het oog. Straks herinnert alleen de naam nog aan iets groens. Bovendien is er weinig mis met de huidige locatie van de bieb aan de Oudegracht.

Meer informatie:

Tim Schipper 06-20337002

U bent hier