h

Verkoop 81 sociale huurwoningen: bezwaarperiode midden in de vakantie

25 augustus 2008

Verkoop 81 sociale huurwoningen: bezwaarperiode midden in de vakantie

Al meerdere malen is de gemeenteraad geconfronteerd met klachten dat de periode waarin formeel bezwaar gemaakt kan worden door op bouwplannen, vergunningen en dergelijke, midden in de vakantieperiode viel. Even zovele keren beloofde het stadsbestuur beterschap. Maar het blijft blijkbaar lastig. Bewoners van de Bostondreef/Ottawadreef kregen op 24 juli bericht over een verleende vergunning aan corporatie Portaal om hun woningen te kunnen verkopen. Bezwaar mogelijk tot zes weken na dagtekening van de brief (16 juli).

De brief die de bewoners ontvingen, was een afschrift van de officiële vergunningverlening aan Portaal door de gemeente en daarmee vrijwel onleesbaar voor een niet-ambtenaar. De bewoners zijn op geen enkele andere manier eerder over het plan van Portaal tot verkoop van de woningen aan de Bostondreef en Ottawadreef geïnformeerd en het is dus goed voor te stellen dat er onrust ontstond.

Inmiddels hebben degenen die niet op vakantie waren een bezwaarschrift ingediend over de handelwijze van gemeente en Portaal. En tegen het feit dat er 81 sociale huurwoningen aan de reguliere huur worden onttrokken.

De SP vindt deze gang van zaken zeer onwenselijk en heeft ? samen met GroenLinks - schriftelijke vragen gesteld aan het college. De fracties willen ook weten hoeveel sociale woningen er stadsbreed op deze manier uit de voorraad worden gehaald.

U bent hier