h

Begroting 2009: Flinke lastenverzwaring ondanks overschot

22 september 2008

Begroting 2009: Flinke lastenverzwaring ondanks overschot

Flinke lastenverzwaring ondanks overschot

Miljoenen extra in kas, maar het college blijft de problemen ontlopen en verhoogt de lasten voor de Utrechtse burger. Dat is de conclusie van de SP na het lezen van de programmabegroting 2009.

Na de greep in de kas bij de voorjaarsnota door het uithollen van de reserves, gaat het college van B&W bij de begroting 2009 voort op de ingeslagen weg. Geld zat ? de Bestuursrapportage levert 31 miljoen extra op ? maar urgente problemen worden uit de weg gegaan, ten koste van feestjes voor de happy few. De afvalstoffenheffing wordt met 5,7% verhoogd, er wordt in 2009 nauwelijks geld vrijgemaakt voor de aanpak van het binnenklimaat op scholen, geen woord over ondersteuning van kleine ondernemers in de herstructurering.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: ?Bij zoveel financiële ruimte is het onbestaanbaar dat de afvalstoffenheffing nog verder wordt verhoogd, na de 57% stijging die we de laatste vier jaar al hebben gehad. Een verlaging zou logischer zijn. Dan maar wat minder poen naar Stadspromotie en andere prestigezaken zoals de Vrede van Utrecht en de verkiezing tot culturele hoofdstad van Europa.?

?Na de discussies over het binnenklimaat van de scholen en de positie van kleine ondernemers in sloopgebieden heeft het college toegezegd hiervoor bij de begroting met geld en plannen te komen. Dit zijn zaken die nu moeten worden opgelost, het college laat ze liggen, of schuift ze op de lange baan.?

Flinke zorgen heeft de SP-fractie verder over de vertraging ? en daarmee de oplopende kosten ? in het Stationsgebied, de aanpak van de verkeers- en luchtproblematiek en de wijkenaanpak. Schipper: ?Bij de begrotingsbehandeling zullen we een en ander proberen recht te breien. We gaan er vanuit dat de partijen die ons tot nu toe in woord hebben bijgestaan in deze zaken, goed zullen zijn voor hun woord. Ook die uit de coalitie.?

De behandeling van de begroting vindt plaats in de raadsvergadering van 6 november 2008.

U bent hier