h

De SP en Rijnenburg

3 september 2008

De SP en Rijnenburg

De laatste tijd zijn er enkele berichten in de media verschenen als zou de SP voor grootschalige woningbouw in de polder Rijnenburg zijn. Hieronder het gezamenlijke standpunt van de SP-fracties in Utrecht, Nieuwegein en Provinciale Staten en de Afdeling IJsselstein.

De SP is nooit warmgelopen voor bouwen in Rijnenburg. Als laatste groene buffer tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein is Rijnenburg van grote natuurlijke- en cultuurhistorische waarde. In dit zeer laaggelegen deel van de provincie Utrecht zorgt de waterhuishouding voor complicaties bij de bouw. Hoge dichtheden in bebouwing zijn onhaalbaar, vanwege enorme kosten voor de aanleg van extra infrastructuur en aansluiting op de bestaande.

In de huidige plannen van de gemeente Utrecht voor Rijnenburg, gaan er tussen de 5000 en 7000 woningen gebouwd worden, in zeer lage dichtheden (?wonen in het landschap?), waarbij er nauwelijks ruimte is voor sociale woningbouw en waarbij volwaardig openbaar vervoer een illusie is, omdat het niet rendabel te maken is, juist vanwege de lage dichtheid. De SP is voor gemengde wijken. Als je nieuw gaat bouwen, zorg dan vanaf het begin voor die menging. In de plannen voor Rijnenburg is daar geen sprake van. Voornamelijk dure koopwoningen, evenals dat het geval gaat zijn in Haarrijn en Rijnvliet.

Is de SP voor meer woningen in Rijnenburg, als je daar dan toch gaat bouwen? Zeker niet. Niet voor niets stelde de SP in de Utrechtse gemeenteraad voor een hogere dichtheid in Rijnvliet te realiseren, meer hoogbouw rond het Leidsche Rijn Park en een groter aandeel sociaal in Leidsche Rijn en Vleuterweide. Als er in Rijnenburg gebouwd gaat worden, wil de SP ? binnen de huidige aantallen ? een evenwichtiger verdeling over de diverse segmenten. Daarbij zal gezocht moeten worden naar een oplossing voor het openbaar vervoer, want de delen van Rijnenburg die in aanmerking komen voor bebouwing, liggen ver af van het bestaande OV (sneltram) in IJsselstein en Nieuwegein. Damage Control, want zoals gezegd, bouwen in Rijnenburg is discutabel en het zou ons ook niet verbazen als dat de uitkomst van het extra onderzoek is dat nu door de provincie gaat worden uitgevoerd.

De SP wil dat bouwen waar in de stad Utrecht en de regio behoefte aan is. Er is een groot tekort aan starterswoningen, seniorenwoningen. De wachttijd voor een sociale huurwoning ligt al sinds mensenheugenis ruim boven de 5 jaar. De BRU-gemeenten komen de afspraken niet na, om een groter deel van hun voorraad te bestemmen voor het segment sociale woningbouw. Als de stad Utrecht dit segment verwaarloost en daarnaast grote aantallen sociale woningen sloopt, is het einde zoek.

In Leidsche Rijn is gebleken dat de ?verhuisketen? een illusie is. De duurste woningen worden vooral betrokken door welgestelden van buiten de regio. Door juist dit segment te bouwen, zorg je ervoor dat er nog meer autopendel komt in een regio die al te maken heeft met een verkeersinfarct en zware problemen met de luchtkwaliteit. De mensen die in Utrecht werken, komen voor ruim 60% van buiten de stad, de meerderheid van de werkende Utrechters doet dat buiten de stad.

Tegelijk gaan we hier wel door met het aantrekken van allerlei (internationale) bedrijven en daarmee grootschalige pendel, terwijl de regio tevens doorgangshuis is voor heel veel verkeer. De wal keert het schip. Met Leidsche Rijn ongeveer op de helft en flinke bouwplannen in de bestaande stad is de rek er echt wel uit. Tijd om na te denken over een andere ? regionale en lokale - oriëntatie op de economie, tijd om na te denken over de grenzen van de groei. Tijd dus ook om andere regio?s de kans te geven op ontwikkeling, inclusief de bedrijvigheid. Alleen woningen in de polder hebben geleid tot enorme dagelijkse files van en naar Amsterdam.

De SP wil dat de betrokken randgemeenten volwaardig worden betrokken bij de ontwikkelingen in Rijnenburg. Daar is geen sprake van, getuige ook de brief die IJsselstein en Nieuwegein stuurden aan Utrecht en de Provincie. Als je op de drempel van je buurman bouwt, is het logisch dat hij mee mag praten, mee mag beslissen.

U bent hier