h

Mondelinge vragen over rol gemeente bij rechtsgeding gemeentemedewerkers

24 september 2008

Mondelinge vragen over rol gemeente bij rechtsgeding gemeentemedewerkers

In juli 2008 deed de rechter uitspraak in de zaak die een drietal medewerkers van de gemeente had aangespannen tegen Kees van Oosten wegens belediging. In het vonnis werd Van Oosten veroordeeld tot rectificatie van zijn uitspraken, op straffe van een dwangsom. Aan de eis tot rectificatie is door Van Oosten op 7 augustus 2008 voldaan. Inmiddels is gebleken dat de betrokken medewerkers de rectificatie niet ver genoeg vonden gaan en ze daarom Van Oosten een dwangsom willen laten opleggen. Iets waartegen Van Oosten een executiegeding heeft geëntameerd, waarmee het oordeel over de rechtmatigheid van deze stap aan de rechter ter beoordeling wordt voorgelegd.

De SP wil niet treden in de aard van het geschil, of zich wagen aan een oordeel over de handelwijze van de partijen in deze zaak. Wel hebben we een aantal vragen over de betrokkenheid van de gemeente, die we hier willen voorleggen:

  1. Is het college het met de SP eens dat de rechtszaak wegens belediging ging om aanvallen door Van Oosten op de goede naam en reputatie van privé-personen en niet om de goede naam van de gemeente, is aangespannen door deze privé-personen en dat dit in de uitspraak van de rechter ook tot uiting is gekomen?
  2. Klopt het dat van de drie medewerkers, om wie de rechtszaak wegens belediging door Van Oosten is begonnen, er twee extern zijn ingehuurd en daarmee niet als gemeenteambtenaar kunnen worden aangemerkt?
  3. Klopt het dat de gemeente de kosten voor juridische ondersteuning voor alle drie de betrokken medewerkers in deze zaak betaalt, dan wel dat de betrokken medewerkers ondersteuning krijgen vanuit de afdeling juridische zaken?
  4. Gaat dit ook gelden voor de kosten in hoger beroep, dat Van Oosten inmiddels heeft ingesteld?
  5. Zo ja, op grond van welke gemeentelijk regel of verordening gebeurt dit dan, of welke criteria hanteert het college om tot dergelijke ondersteuning over te gaan?
  6. Is het college bereid deze criteria ter beoordeling aan de gemeenteraad voor te leggen?

U bent hier