h

Begroting 2009: beperk de lokale lasten, stop met stedelijke bling bling

9 oktober 2008

Begroting 2009: beperk de lokale lasten, stop met stedelijke bling bling

Minder autoverkeer de stad in plaats van méér op de grote stadswegen, een bibliotheek in de wijk Oost, meer regie in de uitvoering van de Wmo, meer burgerinitiatieven en een beperking van de lokale lasten en geen onbeperkte hoeveelheid geld voor het Muziekpaleis. Als het aan de SP ligt zijn dit de keuzes die het college maakt voor de begroting 2009. Maar de coalitie kiest voor stedelijke bling bling.

Zo stijgt het budget voor stadspromotie met EUR 1,75 miljoen en dekt het college de enorme tekorten van de Rode Doos met de algemene middelen. Maar de afvallenstoffenheffing verhoogt het met nogmaals 5,7 procent, bovenop de 57% die er de afgelopen vier jaar al bij zijn gekomen. Een platte heffing die het hardst aankomt bij de groep net boven de kwijtscheldingsgrens.

Met het nieuwe Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht zet de gemeente de stad open voor nog meer autoverkeer. Als het college echt iets wil doen aan een schone lucht, zal het toch echt het aantal auto's dat de stad in wil aan een maximum moeten binden. Ook blijft de coalitie schuiven met geld op begroting en de bedrijfsreserves uithollen.

Fractievoorzitter Tim Schipper: "Op macroniveau zien de begrotingscijfers er goed uit, maar ongetwijfeld zal er een mindere periode aankomen. En dan zullen we nog wel eens terugdenken aan de rekeningen die dit college doorschuift. Geld zat, maar worden de mensen er beter van? Wie weet wat de afdeling financiën nog kan ophelderen voor ons. Ik wens ze veel succes bij het vele werk."

Zie ook: Begroting 2009: Flinke lastenverzwaring ondanks overschot

De bijdrage van Tim Schipper tijdens de Algemene Beschouwingen van donderdag 9 oktober 2008 kunt u HIER lezen.

U bent hier