h

Bijdrage Tim Schipper Algemene Beschouwingen

9 oktober 2008

Bijdrage Tim Schipper Algemene Beschouwingen

Hieronder vindt u de bijdrage van fractievoorzitter Tim Schipper tijdens de Algemene Beschouwingen van donderdag 9 oktober:

Vz,

Ik ben bang dat we de afdeling financiën met vele uren extra werk hebben opgezadeld met onze technische vragen, maar als je je een oordeel wil vormen over de begroting, moet je het eerst snappen. Het vele geschuif met geld tussen programma?s en veranderde doelstellingen maken het vrijwel onmogelijk een zinnige vergelijking te maken met vorig jaar, of te herleiden welk geld nou in welk programma terecht komt. Ik hou het vandaag even bij de zaken die we wel begrijpen en de keuzes die dit college maakt. En de keuzes die de SP maakt.

Om met die laatste te beginnen:
-Niet meer verkeer de stad in dan de actuele luchtkwaliteit toelaat, in plaats van een halfslachtig verkeersplan dat de grote stadswegen verstopt
-Een bibliotheek in Oost
-Tekorten MCV niet dekken uit de algemene middelen, maar binnen het krediet voor het Muziekpaleis
-Meer regie in de uitvoering van de WMO
-Aanpassing van het sloopbeleid
-Verlagen van het leefbaarheidsbudget, meer lef bij burgerinitiatieven
-Beperking lokale lasten
-Oplossen lijken in de kast, rekeningen niet vooruitschuiven

Ik begin bij de Luchtkwaliteit. Berekenen, schatten, in plaats van meten. Alles in om de lucht schoon te wensdenken en de economische belangen te waarborgen, van Corio en de Jaarbeurs. Bevallen de feiten niet, des te erger voor die feiten. Die fly-over moet en zal! Nog meer verkeer op de hoofdroutes, waaronder de Waterlinieweg. De belijning wordt nu opnieuw aangebracht, maar kunnen we daar niet gewoon beter parkeervakken op tekenen? Twee jaar nadat wij erover begonnen, was ook tot de PvdA doorgedrongen dat er toch wel een zorgelijke situatie ontstaat bij het Stadion. Dat haalt je de donder!
Dit college maakt een halfslachtige keuze. Als je echt wat wil doen, zal je het aantal auto?s in de stad aan een maximum moeten binden. Aan de buitenkant opvangen en daar de keuze bieden tussen wachten tot er weer ruimte ? lucht eigenlijk- is, of snel en frequent OV de stad in. De SP zou wel eens echt willen weten hoe het met de luchtkwaliteit staat door op reële waardes te gaan meten. College, bent u daartoe bereid, om daar een proef mee te doen, zodat we op basis van feiten de discussie kunnen voeren, in plaats van aannames?

Recent was er in de commissie een uitgebreide discussie over het vestigingsbeleid bibliotheken. Recent kregen we ook van wethouder Spit een voorstel voor een stedelijk jongerenloket. Zo slecht onderbouwd dat een meerderheid het niet lustte. Maar ja, het staat nou eenmaal in het collegeprogramma. Dus is er nu een of ander compromis in de maak om toch een pilot te gaan doen. Mensen, begin er nou niet aan om daar een hele mep gemeenschapsgeld tegenaan te gooiden? Daar kunnen we vast wel iets beters voor doen; een bibliotheek in Oost was zomaar een idee dat bij ons opkwam. Is weliswaar een ander programma, maar als het college kan schuiven, dan kunnen wij dat ook. Als je nou zo gek bent op pilots, toon dan liever wat meer lef bij breed gedragen burgerinitiatieven, zoals de blauwe zone Rivierenwijk.

De WMO: Ons blijven klachten bereiken over de thuiszorginstellingen. Die zijn meer bezig het hoofd financieel boven water te houden dan dat de klant centraal staat. Ook het doorschuiven van cliënten naar onderaannemers baart ons grote zorgen, omdat mensen niet meer weten wie eindverantwoordelijk is. En de verschotting tussen gemeentes. Een paar praktijkgevallen: Het meest extreme voorbeeld is dat van een mevrouw die nu al 15 maanden niet in bad kan door gesteggel over de voorziening die ze nodig heeft, tussen gemeente en Vitaal en het niet nakomen van afspraken door die club. Een andere: Iemand had in Utrecht een prima rolstoel. Ze verhuist naar Maarssen en moet haar stoel hier inleveren, omdat dit type nou net niet in het Maarssense pakket zit. Daar moet ze een nieuwe aanvragen. De enige die er lol aan beleeft is de rolstoelenfabrikant. De jacht op de paarse krokodil is geopend, hoorden we tijdens de laatste raadsinformatieavond. Met deze inrichting van de zorg denk ik dat we eerst maar eens de kraan dicht moeten draaien voordat we gaan dweilen en zelf de regie in handen nemen, zoals bijvoorbeeld in Wijk bij Duurstede gebeurt. Graag een reactie van het college.

Het Stationsgebied. Ik moet zeggen; een positief beeld in de Bestuursrapportage en daar ben ook ik blij om. Maar waarom maakt de SP zich dan toch zorgen? Is het vanwege dat interview met de heer Stroink van TCN Vastgoed, in de Volkskrant van 25 september, over het tot stilstand komen van de vastgoedmarkt? Waarin hij specifiek waarschuwt voor grootschalige plannen zoals het Stationsgebied, het enorme kantorenoverschot en de keuzes die steeds meer bedrijven maken voor goedkoop huren? Is het de vertraging die als een rode draad door het verhaal heen loopt? Is het het tekort op de exploitatie van de Rode Doos dat het college wil dekken uit algemene middelen, maar waar we op de langere termijn nog geen andere oplossing voor hebben dan het uitdelen van 10000 rode doosjes? Is het de brief van de heer Schuilenburg, waarin aangekondigd wordt dat we nu gaan starten met een onderzoek naar verbetermogelijkheden, ruim een half jaar nadat het tekort op de Rode Doos al als majeure financiële ontwikkeling werd aangekondigd? Is het de alinea in de brief waarin de constante landelijk dalende lijn in de bezoekerscijfers als een van de oorzaken wordt genoemd? Je vraagt je af; waarom een grotere zaal als je toch steeds minder bezoekers trekt? Is het het commentaar op die brief van de directeur van Tivoli, waarin hij zijn ongerustheid uitspreekt over de samenwerking en de communicatie vanuit de gemeente? En dan noem ik nog maar even niet de klucht rond de bibliotheek Smakkelaarsveld. Wethouder, wat maakt Utrecht nou zo bijzonder dat we het hier allemaal wel gaan sloffen? Waarom zouden we vertrouwen hebben in dit college om dit allemaal tot een goed einde te brengen? Stel me eens gerust! Wat ons betreft geldt nog steeds; geen cent uit de algemene middelen om de rode cijfers van de rode doos te dekken. Vind het maar binnen het krediet voor het muziekpaleis.

Een paar woorden over Utrecht Vernieuwt. We hebben de vele inspraakreacties op het gebiedsplan de Gagel gezien. Zou te denken moeten geven. Maar we gaan op dezelfde voet verder in de Spoorzone en Kanaleneiland-Noord. De woningen op de Spaaklaan zijn uit de tijd, slecht en moeten tegen de vlakte. Die op de Marshalllaan ? in de zelfde tijd gebouwd, in de zelfde stijl en met het zelfde materiaal ? zijn prima te renoveren. Dat argument gaat toch niet op, dat gelooft u zelf toch ook niet meer*! Wijkplannen niet voor de huidige bewoners, maar voor de toekomstige bewoners. Plannen die rechtstreeks raken aan de toekomst van mensen. Pas 3 maanden na de schriftelijke vragen van zijn eigen PvdA en de SP over de toekomst van de Maria van Hongarijedreef, komt wethouder Bosch na veel aandringen met het antwoord dat het heel normaal is dat iemand zonder auto in de nieuwbouw verplicht is een parkeerplaats te huren. Iets dat de bewoners pas te weten kwamen nadat het sociaal plan was getekend. Belachelijk! Grootschalig, sloop is de boodschap, niet wat wilt u zelf? Wat gebeurt er als de mensen een sloopplan niet vreten? Niets, er is geen Plan B. Zolang dit sloopbeleid nog bestaat, zijn dat grote tekorten, evenals de stelselmatige weigering van dit college om ook corporaties aan te spreken op achterstallig onderhoud.
Nog even terug naar de heer Stroink; de vastgoedmarkt is zeer lastig. Stagnatie is waarschijnlijk. Bouwers kunnen niet lenen. Investeer in wat je hebt, maak geen grootse plannen, hou het bescheiden. Ik zou zeggen, laten we dat nou eindelijk eens ter harte nemen.

En dan een ander vervolgverhaal. Het wil maar niet vlotten met het leefbaarheidsbudget. We moeten in de laatste paar maanden van het jaar alle zeilen bijzetten om het op te krijgen. Vorig jaar heette het dat met een campagne de bekendheid met het budget zou stijgen naar 16% (PB2008). Het aantal gerealiseerde leefbaarheidsprojecten was begroot op 500. Evenveel als het gerealiseerde aantal in 2007, toen nog maar 10% afwist van het budget. Volgend jaar gaan we in een klap naar 35% bekendheid en 2500 gerealiseerde projecten. College, leg mij eens uit hoe u dat voor elkaar gaat krijgen. Moeten we niet gewoon ophouden met trekken aan dit dode paard. Als je het nou over onderbesteding hebt, dan is dit misschien wel de duidelijkste. In de BERAP lezen we dat het onkruid rond bomen welig tiert, nadat we in 2006 met de bestrijding zijn gestopt en de bewoners die er vanaf willen dat kunnen bekostigen uit het LBB. Doe het verdorie zelf!

Ik ga eindigen met Stadspromotie: nog 1,75 miljoen erbij. Het budget voor dit programma verviervoudigt in vergelijking met de prognose voor 2009 die we vorig jaar zagen ( PB 2008 prognose 2009: 1023, PB 2009: 4088). Hele andere doelen dan in de PB 2008 en het budget 2007 is lang niet weggezet (588 over).
Nog meer Onderbesteding! Over het hoofd gezien, college?
Het merk Utrecht moet in de markt gezet worden. Een structurele plek in de top drie is het streven*. Een soort wapenwedloop. Met Utrecht willen nog tig andere steden dat bereiken en gooien er eveneens meer gemeenschapsgeld tegenaan. Ook structureel meer geld voor de culturele hoofdstad. Tegelijk verhogen we de afvalstoffenheffing met nogmaals 5,7 procent, bovenop de 57% (?verdubbeling sinds 2002)? die er de afgelopen vier jaar al bij zijn gekomen. Een platte heffing, die het hardst aankomt bij de groep net boven de kwijtscheldingsgrens. Een groep (bijstand ? modaal) waar de poen niet tegen de plinten aan klotst. De extra poen die we hiermee ophalen komt overeen met het extra geld voor stadspromotie. Ga eens vragen aan de mensen wat ze liever hebben! Een andere doorn in ons oog is de verhoging van de marktgelden met 4,4%. Uitsterfbeleid voor de Vredenburgmarkt.

?Een solide begroting, de stad is financieel gezond?, dat waren de woorden van wethouder Janssen bij de presentatie van de begroting. En inderdaad, op macroniveau zien de cijfers er nu goed uit. Nog wel, want er zal ongetwijfeld een mindere periode komen. En dan zullen we nog wel eens terugdenken aan het uithollen van de dienstbedrijfsreserves, de rekeningen die dit college doorschuift, de keuze voor bling bling in plaats van het beperken van de lokale lasten voor een groep die het moeilijk heeft. Geld zat, maar worden de mensen er beter van? Dat was vorig jaar onze centrale vraag bij de begroting, die we met nee moesten beantwoorden. Er is nog niets veranderd ben ik bang, maar wie weet wat de afdeling financiën nog kan ophelderen voor ons. Ik wens ze veel succes bij het vele werk.

U bent hier