h

SP: Giesberts in zwaar weer door dikke onvoldoende Rekenkamer

26 november 2008

SP: Giesberts in zwaar weer door dikke onvoldoende Rekenkamer

Het college van B&W heeft zich weinig tot niets aangetrokken van de aanbevelingen van de Rekenkamer uit 2005, voor de inhuur van extern personeel. Dat blijkt uit het vervolgonderzoek ?Betrokken van Buiten-wordt gevolgd?, van diezelfde rekenkamer. De SP is geschrokken van de conclusies uit het rapport en voorziet zwaar weer voor verantwoordelijk wethouder Giesberts.

De belangrijkste bevindingen van de Rekenkamer komen goeddeels overeen met die uit 2005: geen prikkels om optimaal waar voor je geld te krijgen, geen deugdelijke verantwoording over de kosten van de inhuur, onvoldoende informatie aan de raad, grote onduidelijkheid over de hoogte van de kosten. Zo is in 2007 een bedrag van tussen de 102 en 132 miljoen uitgegeven, maar hoeveel precies is niet te achterhalen.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper: ?De aanbevelingen van het rapport uit 2005 zijn onverkort overgenomen door de raad. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het college daar vervolgens nauwelijks iets mee doet. Wederom een teken aan de wand dat wethouder Giesberts zijn zaken niet in de hand heeft en het gaat hier niet om kleingeld.?

Saillant detail is dat het Robert Giesberts zelf was, die in 2004-2005 het initiatief nam voor het eerste onderzoek. Schipper: ?Als je het van zoveel belang acht te sturen op beperking van de overhead en je laat het dan door de vingers glippen als je zelf aan het roer zit, dan is dat natuurlijk een dikke onvoldoende. Giesberts heeft heel wat uit te leggen en dat is niet het eerst. Ik ben benieuwd hoeveel geduld de raad nog heeft met deze wethouder.?

Het rapport van de Rekenkamer wordt toegelicht op de raadsinformatieavond van 4 december en besproken door de commissie Stad en Ruimte op 11 december.

U bent hier