h

Een sloopvrij 2009 gewenst!

12 december 2008

Een sloopvrij 2009 gewenst!

Foto: SP

Op mijn 45e verjaardag – 23 november 2006 – had ik wethouder Harrie Bosch in de gordijnen, vanwege mijn opmerkingen in het Stadsblad over het mengen van buurten door het slopen van sociale huurwoningen en het terugbouwen van dure koopwoningen. “Witte eilanden” was de kop in het Stadsblad, als samenvatting van mijn verhaal. Door de herstructurering krijg je alleen percentueel gemengdere wijken. De oude en nieuwe bewoners mengen niet met elkaar, het effect op de leefbaarheid in een wijk is verwaarloosbaar. Stenen verplaatsen als ‘oplossing’ van sociale problemen.

De wethouder vond dat betoog een scheve en eenzijdige voorstelling van zaken. ‘Verdunning’ van de problemen door sloop was noodzakelijk en had wel degelijk een positief effect op de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. De PvdA bromde eens instemmend met de wethouder mee en ging over tot de slooporde van de dag.

Twee jaar later een onderzoek van de Universiteit Utrecht: de vele miljoenen die worden uitgegeven aan het sloopbeleid hebben geen enkel resultaat. De bevindingen zijn dezelfde als de mijne in 2006. Geen menging, geen effect op leefbaarheid en veiligheid.

In die twee jaar is wel de bijl gevallen voor het Kleine Wijk, de Geuzenwijk, de Noordzeestraat, de Maria van Hongarijedreef en staan de sloopplannen in de steigers voor vele flats in Overvecht en Kanaleneiland. En wee de bewoners die de sloopplannen afwijzen. Uit de Nieuwsbrief over Kanaleneiland Centrum van december 2008: “In het draagvlakonderzoek kunnen bewoners aangeven of ze het eens zijn met de plannen van Mitros en Portaal…Als de bewoners tegen zijn, worden de flats niet gerenoveerd.” Slikken of stikken dus. Eerst jarenlang onderhoud en verbetering nalaten, om de boel vervolgens neer te halen. Doel? Zeg het maar, met het onderzoek van de universiteit in de hand.

Niet de huizen zijn uit de tijd, maar het sloopbeleid. In een tijd waarin de bouw en verkoop van koopwoningen nagenoeg stilvalt en waarin we in Utrecht nog altijd ruim zes jaar wachttijd hebben voor een sociale huurwoning, is slopen van juist die huizen het domste wat je kunt doen. Laten staan die huizen dus.Goed onderhoud en woningverbetering in combinatie met maatwerk in sociale maatregelen en hulp op individueel niveau.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een sloopvrij 2009.

Tim Schipper

Fractievoorzitter SP Utrecht

Reactie toevoegen

U bent hier