h

Nieuw afdelingsbestuur genstalleerd

18 december 2008

Nieuw afdelingsbestuur genstalleerd


Foto's: Francis van Boxtel

De Algemene Ledenvergadering van de SP Utrecht heeft woensdagavond met grote meerderheid het nieuwe afdelingsbestuur gekozen. Ook stelde zij de doelstellingen en de begroting van de afdeling en fractie voor het jaar 2009 vast.

Herkozen voor het bestuur zijn Vincent Wijlhuizen (als tijdelijk voorzitter), Tim Schipper, Michael Wijlhuizen, Karin Zwamborn, Michel Eggermont (als organisatiesecretaris) en Alexander Begheyn. Nieuw gekozen is Handren Tahir die aftredend bestuurslid Younis Lutfula opvolgt als de coördinator van de migrantenwerkgroep. Nienke Visschers zal namens ROOD zitting nemen in het bestuur. Christel Wiskerke, Paulus Jansen en Lenneke Bolt zijn eind 2007 voor twee jaar gekozen en gaan dus nog een jaar door.

U bent hier