h

Gratis Vredenburg-tickets voor raad uit den boze

7 januari 2009

Gratis Vredenburg-tickets voor raad uit den boze

 

Vredenburg Leidsche Rijn

Op 23 december jongstleden hebben de gemeenteraadsleden een uitnodiging voor een ontvangst in Vredenburg Leidsche Rijn op zondagmiddag 18 januari aanstaande mogen ontvangen.

Het gaat hier om een uitnodiging voor het gratis bijwonen van een regulier concert van het Russisch Nationaal Orkest waarvoor het 'gewone publiek' kaarten moet kopen à raison van 34 euro per kaart.

De SP-fractie heeft zich erg over deze uitnodiging verbaasd, omdat alle raadsleden volgens artikel 14 van de gemeentewet de eed of belofte hebben afgelegd waarin staat:

"Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen."

  De SP beschouwt het ingaan op het aanbod tot het gratis bijwonen van dit reguliere concert van het Russisch Nationaal Orkest als een geschenk en daarmee in strijd met artikel 14 van de gemeentewet.

  Mede gezien de grote tekorten bij deze gemeentelijke dienst kan het niet worden uitgesloten dat het doel van deze geschenken het beïnvloeden van de gemeenteraad is.

  Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college van burgemeester en wethouders op de hoogte van deze uitnodiging/geschenken?

  2. Kan het college van burgemeester en wethouders aangeven wat de kosten zijn van deze uitnodiging/geschenken en hoe deze verantwoord zullen worden?

  3. Is het college van burgemeester en wethouders bereid om aan de dienst Muziekcentrum Vredenburg duidelijk te maken niet langer zulke uitnodigingen/geschenken te versturen?

  Michel Eggermont

  U bent hier