h

Bewoners Kruisvaartkwartier bedonderd met bomenkap

1 april 2009

Bewoners Kruisvaartkwartier bedonderd met bomenkap

Tim SchipperDoor Tim Schipper

Na eerdere schriftelijke vragen voerden SP en D66 op 16 februari 2007 actie tegen de vroegtijdige bomenkap langs de Kruisvaart. Tevergeefs. De bomen gingen plat, want de ernstig verontreinigde grond moest worden gesaneerd vanwege woningbouw.


Kruisvaartkwartier anno 2006

De situatie nu, twee jaar later dus: de afgegraven vervuilde grond is hergebruikt in een ter plaatse opgeworpen geluidswal en van enig concreet bouwplan is nog geen sprake. De bewoners voelen zich bedonderd door NS en gemeente. Reden genoeg voor SP en D66 om op herhaling te gaan.


Het uitzicht in 2009

Schriftelijke vragen T.W. Schipper (SP) en A. Kleuver (D66) inzake het Kruisvaartkwartier

1.Klopt het dat de wegens vervuiling afgegraven grond is hergebruikt voor de langs het spoor aangebrachte geluidswal?
2.Zo ja, was hiervoor een vergunning benodigd, aangevraagd en verleend en wanneer is dat gebeurd?
3.Zo ja, kan het college zich de verbazing en onrust hierover bij de omwonenden voorstellen en wat gaat het college doen om deze weg te nemen?
4.Zijn er inmiddels concrete bouwplannen voor het schiereiland?
5.Zo ja, in welk stadium van ontwikkeling zijn deze en wanneer is de start voorbereidende werkzaamheden en aanvang bouw gepland?
6.Zo ja, waarom zijn de omwonenden hier niet over geinformeerd?
7.Is het college het met SP en D66 eens dat de bomenkap in 2007 zeer voorbarig is geweest en het vertrouwen in de gemeente heeft geschaad?
8.Wat gaat het college doen om situaties als deze in de toekomst te voorkomen?

U bent hier