h

Gemeente Utrecht fraudeert met luchtkwaliteitcijfers

23 april 2009

Gemeente Utrecht fraudeert met luchtkwaliteitcijfers

De SP utrecht heeft op 20 april haar onderzoek, 'giftige cijfers', naar de luchtkwaliteitcijfers gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat de Gemeente Utrecht fraudeert met de invoer van het rekenmodel. Zo wordt het aandeel van vervuilender verkeer, zoals vrachtwagens en bussen, veel te laag ingevoerd. De uitkomsten die uit het rekenmodel komen zijn dan ook veel gunstiger dan de werkelijke waarden. Dit bleek ook uit de metingen die de SP Utrecht zelf laat uitvoeren, de lucht in Utrecht is bijna overal slechter dan de gemeente zegt.

Volgens de invoergegevens van de gemeente rijden er geen bussen op busbanen of op het busstation. Overal wordt het percentage bussen op 0% gezet, behalve op vijf straten ver van het centrum. Ook bij de gemeentegrenzen zijn opvallende verschillen. Bij de Jutfasebrug is het aandeel vrachtwagens twee keer zo hoog aan de kant van Nieuwegein dan aan de Utrechtse kant. Waar verdwijnen deze voertuigen naartoe? Schokkend is het feit dat zelfs eigen metingen niet worden meegenomen. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek door bureau Dufec tussen 9 en 21 december 2007. Uit de meting bleek dat 5,3 % van het verkeer bestond uit middelzwaar en 2,0% uit zwaar verkeer. De gemeente geeft echter percentages van respectievelijk 1,5% en 2% op, een enorm verschil.

Gemeenteraadslid Michel Eggermont:"Deze voorbeelden illustreren de absurde manipulaties die nodig zijn om de stad toch aan de normen te laten voldoen."

De afdeling die verantwoordelijk is voor de invoergegevens heeft niet per ongeluk verkeerde cijfers ingevoerd. Jarenlang is ze door bewoners uit de stad en door gemeenteraadsfracties gewezen op de noodzaak van juiste invoergegevens. Zelfs de uitkomsten van de in opdracht van de gemeente uitgevoerde tellingen komen op geen enkele manier terug in de invoergegevens. Eggermont: "Er is geen twijfel over dat hier gesproken moet worden van opzet. Als opzettelijk verkeerde gegevens zijn gebruikt dan moeten we spreken van fraude. Fraude die geaccordeerd is door de gemeente."

download het rapport

U bent hier