h

Debat "giftige cijfers", motie SP overgenomen

9 mei 2009

Debat "giftige cijfers", motie SP overgenomen

De SP had donderdag 7 mei een spoeddebat aangevraagd over de invoergegevens onder de luchtkwaliteitsberekeningen. Aanleiding was het rapport 'Giftige Cijfers', dat eind april door de SP is uitgebracht. In dit rapport heeft de SP duidelijk kunnen maken dat de werkelijkheid van het verkeer en de gegevens die in de modellen wordt gebracht niet overeenkomen.

In het debat stoorde fractievoorzitters van PvdA (Isabella) en CDA (Smid) zich aan ons onparlementair taalgebruik ("zijn belazerd", "zijn het zat"). Jammer dat ze zich niet storen aan de overduidelijke aanwijzingen dat door de gemeente in de modellen met verkeerde gegevens wordt gewerkt. Of deze aanwijzingen duiden op opzet vanuit de gemeente, waardoor je van fraude kunt spreken? Volgens de SP is er wellicht geen sprake van een "smoking gun", maar voldoende "circumstantial evidence" waarom je tot deze verdenking kunt komen. Wij staan niet alleen in die verdenking, dus waarom niet uitgesproken in de raad?

De nieuwe wethouder van Verkeer (De Bondt, VVD) greep het debat aan om het verschil tussen haar visie en die van haar voorganger duidelijk te maken. In plaats van "geloof nu maar dat we alles goed doen" van De Weger (CU) maakte zij duidelijk dat ook volgens haar de juistheid van de invoer essentieel is om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen met behulp van een model. Of in haar woorden "Garbage in is Garbage out".

Dit is de kern van het debat rond de luchtkwaliteit.
Onze motie (zie onder) nam zij, weliswaar met eigen uitleg, gelukkig over, daarmee geeft de wethouder aan dat zij bereidt is om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Een andere motie, ingediend door D66 en ondersteund door LU, GroenLinks en de SP om door middel van een raadsonderzoek de onderste steen boven te krijgen kreeg helaas geen steun van de meerderheid van de raad. Daar zijn PvdA, CDA, CU en VVD nog niet aan toe...

Nu is het natuurlijk zaak dat we scherp blijven op de uitvoering van onze motie, dat er in de uitvoering nog voldoende van over blijft.

====================================

Motie: Herstel het vertrouwen

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 7 mei 2009, ter bespreking van de invoercijfers onder het ALU,

Overwegende dat,

  • Er onvoldoende empirische gegevens beschikbaar zijn om de voorgestelde verkeersmaatregelen in het ALU te onderbouwen

Draagt het college op:

  • Over te gaan tot tellingen van alle categorieën verkeer op alle in het ALU genoemde wegen;
  • Volledige openbaarheid te bieden over alle overige relevante factoren voor de rekenmodellen, zoals afstand tot de wegas, stagnatie, wegtype en de motivatie voor de aan die factoren toegekende waardes

En gaat over tot de orde van de dag,

M.E.J. Eggermont (SP)

U bent hier