h

SP: Geen zin in bezigheidstherapie bij Voorjaarsnota

21 juni 2009

SP: Geen zin in bezigheidstherapie bij Voorjaarsnota

Het college is niet van plan in te gaan op de eis van de SP en Leefbaar Utrecht om de gemeenteraad nadere informatie te verschaffen over de ombuigingen en bezuinigingen die zijn aangekondigd in de Voorjaarsnota. De SP-fractie ziet er geen heil in de komende weken vele uren over dit stuk te gaan vergaderen, als de besluiten over de poen toch alleen in de achterkamers van de coalitie worden genomen.

Geheim

Stel, een man komt bij de bank en zegt: ? Doe mij 100.000 euro.? De bank vraagt waarvoor hij dat nodig heeft. ?Dat hoort u nog van mij. Doe nou gewoon even die ton, ik stuur wel een lijstje van waar ik het aan ga besteden. En, o ja, doe er ook maar 15% van uw goudvoorraad bij.? De bank wil weten hoe hij dat gaat terugbetalen. ?Dat doen mijn erfgenamen. Hoe ze dat doen, is mijn zorg niet. Mag ik nou die ton en het goud??
Wat denkt u dat de bank zou antwoorden?

Een absurd verhaal? Ja. En toch is dit precies wat het college aan de gemeenteraad vraagt bij de Voorjaarsnota. Alleen is het bedrag iets hoger. 75 miljoen uit de reserves en 21 miljoen uit het weerstandsvermogen, wat daarmee stevig onder het door de raad vastgestelde minimum komt.

Over dat weerstandsvermogen zegt het college: ? bij de volgende herziening van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement (in 2010) zullen wij aangeven hoe het weerstandsvermogen weer op niveau gebracht kan worden.? Dit college ? met sinds kort de VVD aan boord ? zit er in 2010 echter niet meer. Dezelfde VVD, die in de afgelopen jaren niet naliet het college uit te kafferen over de spendeerdrift.

Welke reserves er geplunderd worden mag de raad ook nog niet weten. Dat horen we wel bij de begrotingsbehandeling in november. Wel mogen we nu alvast de handtekening zetten voor het gehele bedrag. Wijzigingsvoorstellen zijn niet de bedoeling, want het college stelt voor de beslispunten die dat mogelijk maken, te schrappen.

En we worden natuurlijk geacht voor de vakantie nog even groen licht te geven voor de extra 35 miljoen voor het Muziekpaleis?

De SP neemt hier geen genoegen mee en heeft meteen na het verschijnen van de Voorjaarsnota gedetailleerde inzage geƫist in de stand en het verloop van de reserves. Net zoals we dat de afgelopen jaren kregen. Fractievoorzitter Tim Schipper: ?Reserves zijn ingesteld als gevolg van eerdere raadsbesluiten. Als het college die wil terugdraaien, moet de raad weten om welke besluiten het gaat. Blijft het college bij haar weigering, dan hebben wij geen zin en heeft het geen zin om in het luchtledige te gaan vergaderen over de Voorjaarsnota, als de beslissingen blijkbaar toch alleen zijn voorbehouden aan de achterkamers van de coalitie.?

U bent hier