h

Motie SP achterstallig onderhoud Spoorzone overgenomen

8 juli 2009

Motie SP achterstallig onderhoud Spoorzone overgenomen

Bij de raadsbehandeling van het Gebiedsplan Overvecht Spoorzone op 7 juli, kreeg de SP het na diverse pogingen eindelijk voor elkaar dat de gemeente druk gaat uitoefenen op Mitros om het achterstallig onderhoud bij de flats aan te pakken. Onze motie werd gesteund door GroenLinks, de PvdA, Leefbaar Utrecht en D66. Het college nam hem daarop over.

ACA-complex

De discussie in de raad over het gebiedsplan spitste zich toe op de toekomst van de flats aan de zogenaamde ACA-dreven en het complex bij de Camera Obscuradreef. Al jarenlang komen er plannen langs voor onderhoud, renovatie en sloop, die vervolgens weer worden ingetrokken. Eveneens jarenlang is er geen groot onderhoud gepleegd en zijn er vele klachten over de rioleringen, de trappenhuizen en de bergingen.

Met het aannemen van het gebiedsplan zullen er opnieuw plannen per complex worden uitgewerkt. Het mag niet zo zijn dat er in de tussentijd weer niets aan de onderhoudsklachten wordt gedaan.

Nu is het college aan zet. Als dat onvoldoende resultaat oplevert, zal de SP voorstellen de corporatie hierover formeel aan te schrijven. Ook die dreiging was in de motie opgenomen.

U bent hier