h

Bibliotheek in de wijk!

29 augustus 2009

Bibliotheek in de wijk!

Afgelopen zaterdag voerde de SP Utrecht actie in de centrale bibliotheek in Utrecht. Overal doken ineens rode flyers/boekenleggers op.  De gemeente Utrecht is namelijk van plan om een grote megabibliotheek te gaan bouwen in het stationsgebied. De SP is bang dat na de bouw van een grote centrale bibliotheek, de kleinere bibliotheken in de wijken onder druk zullen komen te staan en genomineerd zullen worden om te verdwijnen.

bieb

De collectie, openingstijden en ook het voortbestaan van de buurtbibliotheken lopen gevaar. In andere steden, zoals bijvoorbeeld Groningen, is dit de afgelopen jaren ook gebeurd na de bouw van een grote centrale bibliotheek. In de buurtbibliotheken werd de collectie van boeken en overige media kleiner en er verdwenen vestigingen in de wijken. En dat gebeurde zonder dat bezoekers massaal overstapten naar de grote centrale bibliotheek. Een moeder met twee kinderen of een bejaarde vrouw gaat niet zomaar even vanuit een buitenwijk naar het centrum om een boek te lenen. Dit betekent dus een enorme verschraling in de wijken.

De SP wil dan ook van de gemeente de garantie dat de bibliotheek ook bij u in de buurt blijft! Daarnaast vindt de SP tevens dat bij de besluitvorming over een eventuele nieuwe bibliotheek de wensen van de lezers voorop moet staan. De nieuwe bibliotheek heeft namelijk verdacht veel weg van geldverslindend prestigeproject zoals muziekpaleis Vredenburg en het nieuw te bouwen stadskantoor.  Deze projecten kosten honderden miljoenen euro's, die de Utrechtse burgers de komende jaren moeten gaan ophoesten.

Vindt u het ook belangrijk dat er vooral geïnvesteerd moet worden in een fijn vertakt netwerk van bibliotheken, verspreid over verschillende wijken in plaats van geld uit te trekken voor een nieuw geldverslindend prestigeproject?

Wilt u ook voldoende boeken en andere media en ruime openingstijden in uw eigen buurt bibliotheek? Laat dan wat van je horen!

Mail naar: utrecht@sp.nl

Of schrijf naar: SP afdeling Utrecht, postbus 18200, 3500CE in Utrecht.

U bent hier