h

SP: Nu keuze maken voor socialer beleid

21 september 2009

SP: Nu keuze maken voor socialer beleid

Grootschalige renovatie en isolatie van huurwoningen, eerlijke verdeling van de lokale lasten, gezonde lucht voor iedereen, meer inzet op lokale werkgelegenheid en goede zorg voor een eerlijke prijs. Dat zijn de speerpunten voor de SP de komende jaren. De vandaag gepresenteerde gemeentebegroting is echter opnieuw een keuze voor prestige boven de werkelijkheid.

De SP is teleurgesteld over de keuzes van het college (PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie). SP-fractievoorzitter Tim Schipper: ?De programma?s voor Stadspromotie en de Culturele Hoofdstad worden ontzien, maar er is geen oplossing voor het gat in de begroting, er wordt gekort op het onderhoud van de openbare ruimte. Het economisch beleid is teveel gericht op de hobby?s van het college; gaming industrie en life-sciences. Nog meer forensen, in plaats van werk voor de werklozen in Utrecht. En geen woord over de beloofde bibliotheek in de wijk Oost. Het potverteren van de voorgaande jaren betaalt zich nu uit in bezuinigingen waar ze het slechtst kunnen landen.?

De SP wil:

?Een stop op de grootschalige sloop en investeren in de woningvoorraad en een omslag naar renovatie en isolatie. Minimaal de helft van het geld dat het college wil investeren als smeerolie voor de projectontwikkelaars zou daarin moeten gaan zitten.
?Lokaal Eerlijk Delen, door de afvalstoffenheffing af te bouwen en de Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor duurdere panden te verhogen.
?Gezonde lucht voor iedereen, door te stoppen met het schoonrekenen ervan ten koste van de mensen in Lunetten, Hoograven, Oog in Al en Zuilen
?Economisch beleid gericht op lokaal en regionaal gebonden werkgelegenheid, en een sterker accent op lager geschoolden..
?Goede thuiszorg voor een eerlijke prijs. Het geld dat is overgebleven bij de uitvoering van de WMO moet daarvoor worden ingezet.

Tim Schipper: ?onze plannen vergen een andere inzet van de 40 miljoen die het college nu uittrekt voor de stimuleringsfondsen en een keuze voor eerst maar eens doen wat echt nodig is, in plaats van bijvoorbeeld een nieuw logo voor de stad. Verder vinden wij dat de raad moet snijden in de eigen vergoedingen en de fractiebudgetten. De voorstellen die de SP deed bij de vorige begrotingen en de voorjaarsnota staan nog recht overeind.?

Meer informatie:
Tim Schipper06-20337002

U bent hier