h

STOP HET SCHOONREKENEN!

27 september 2009

STOP HET SCHOONREKENEN!

schoonrekenen_klein

De berekening van de luchtkwaliteit door de gemeente Utrecht is keer op keer te laag. Dit blijkt uit onderzoek dat de SP Utrecht tussen februari en mei van dit jaar uitvoerde.

Al langer wantrouwt de Utrechtse bevolking de hoeveelheid (vracht) verkeer die de gemeente in haar berekeningen meetelt.
Dit wantrouwen wordt door de nieuwe metingen bevestigd.

Over het Actieplan Luchtkwaliteit (ALU) van de gemeente Utrecht wordt  al ruim een jaar gediscussieerd. In dit 'omrijplan' krijgt het verkeer naar de Jaarbeurs  en HoogCatharijne ruim baan en worden bewoners in de wijken Hoograven,  Oog in Al en Zuilen/Ondiep met meer luchtvervuiling opgezadeld.

Volgens de 'schoonrekeningen' van de gemeente blijft de luchtkwaliteit in  het omrijplan overal -net- onder de gestelde grenzen.
Uit eigen metingen van de SP blijkt dat de gegevens die de gemeente  gebruikt totaal niet overeen komen met de werkelijkheid.

De gemeente moet daarom snel met een nieuw plan komen.  Hierbij mag de gezondheid van de bewoners niet ondergeschikt gemaakt  worden aan de belangen van Corio (HoogCatharijne) en de Jaarbeurs.

Als de gemeente plannen blijft maken op grond van foute gegevens  dan is verzet tegen deze plannen gerechtvaardigd. Als de bevolking  van Utrecht een referendum wil over het ALU dan zal de SP dat initiatief  ondersteunen.

De SP stelt de gemeente de volgende eisen:

  • Stop het schoonrekenen. Maak gebruik van de werkelijke hoeveelheden (vracht)verkeer.
  • Leg een eenvoudig gemeentelijk meetnet voor de  luchtkwaliteit aan, zoals in Den Haag en Nieuwegein.
  • Kom met een nieuw plan, waarbij de luchtkwaliteit in de wijken niet verslechtert.

Het volledige rapport is in drie delen te downloaden:
Deel 1, Deel 2 en Deel 3

Zie ook artikel in AD van 26 september:
Lucht viezer dan vies

U bent hier