h

SP-ers denken mee over toekomst Utrecht

31 oktober 2009

SP-ers denken mee over toekomst Utrecht

Vandaag was er in de Kargadoor in Utrecht een speciale middag voor SP leden om mee te denken over de toekomst van Utrecht. In verschillende groepen werd gesproken over de misstanden in de thuiszorg, de luchtkwaliteit, woningbouw en sloop van sociale huurwoningen, migranten en integratie, onderwijs, het groen in de stad en cultuur.

kargadoor

Er werd niet alleen maar gepraat over wat er allemaal niet goed gaat. Er werden tevens concrete plannen en voorstellen gedaan om deze situatie in de stad te verbeteren. Hierover zal binnenkort meer naar buiten komen.

Ook was er een optreden van het SP koor SchuurSPons. Zij zongen enkele nummers, waaronder een speciale bewerking van de Internationale. En ze eindigden met hun eigen versie van 65 jaar (trillend op mijn benen), in het kader van de 65-blijft-65 actie, die de SP voert tegen de kabinetsplannen om de AOW leeftijd te verhogen naar 67 jaar.

kargadoor2

U bent hier