h

1e stap voor referendum ALU gezet

25 november 2009

1e stap voor referendum ALU gezet

Op 24 november heeft Jan Korff de Gidts namens de kerngroep van het platform referendum ALU 1656 handtekeningen aangeboden.
Daarmee heeft het platform de eerste stap heeft gezet om te komen over een referendum over het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU).
20091124-aanbieden-handtekeningen-referendum-alu
Veel Utrechters willen zelf wat te zeggen hebben over de plannen van de gemeente over het autoverkeer. Dit blijkt alleen al uit het feit dat er meer dan vijf keer zoveel handtekeningen zijn opgehaald dan nodig waren. Voor de eerste stap, waarbij een groep burgers aan de gemeenteraad kenbaar wil maken dat zij het initiatief voor een raadgevend referendum wil nemen, zijn namelijk 300 handtekeningen nodig.

De SP eist dat de gemeenteraad zich netjes aan de procedure rond de aanvraag van een raadgevend referendum houdt.

Raadslid Michel Eggermont: "Er zijn allerlei partijen die een referendum niet goed uitkomt. Ook D66 heeft zich bij dit koor aangesloten met haar 'advies' aan de bewoners van de stad om geen initiatief voor een referendum over het ALU te nemen."

Bewoners kunnen over elk besluit van de gemeenteraad het initiatief nemen tot een raadgevend referendum. Tenzij het besluit tot het rijtje uitzonderingen (zoals de benoeming van personen en het vaststellen van tarieven voor belasting) behoort zoals die zijn opgenomen in de verordening.

Of over het ALU een referendum kan worden gehouden beslist de gemeenteraad op 3 december. Michel Eggermont: "3 december wordt een spannende dag. Dan wordt duidelijk of het recht van bewoners om een initiatief te nemen tot een referendum blijft bestaan. Of dat het referendum door de dames en heren politici alleen als een speeltje voor henzelf wordt gezien."

U bent hier