h

Coalitie: Investeren door weg te pakken

5 november 2009

Coalitie: Investeren door weg te pakken

Vandaag is de begrotingsbehandeling van de gemeente Utrecht begonnen. Het college kiest om te investeren in het omkopen van bedrijven om zich in Utrecht te vestigen. De SP vindt dit asociaal. Hier werkgelegenheid creëren door ergens anders werkloosheid achter te laten. Zeker als dat geld gehaald wordt uit dingen die nodig zijn om de stad leefbaar te houden.

Het geld voor deze omkoperij moet namelijk betaald worden met bezuinigingen op welzijn, groen, milieu, participatie en cultuur. De coalitie lijkt niet te willen luisteren naar de honderden mensen die vorige week nog voor het stadhuis stonden te demonstreren. Zij drongen er bij CDA, VVD, Christenunie, en PvdA op aan om  hun milieupunten, buurthuizen en culturele initiatieven niet te laten verdwijnen door deze absurde bezuinigingsplannen.

geld31

Het college gaat "Investeren" in villasubsidie die ?lastenverlichting? heet, de tekorten op de Rode Doos moeten worden opgevuld, het leger externe adviseurs en communicatiespecialisten moet betaald worden. Dit kan alleen door geld weg te pakken uit de thuiszorg, de uitvoering van het welzijnswerk, het onderhoud openbare ruimte, cultuur, de milieupunten, de Vogelopvang, STIL.
De SP kiest voor een ander Utrecht. Een socialer Utrecht, het kan wél.

Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Tim Schipper:

?Investeren en doorpakken? werd het motto, toen Utrecht maar niet voor Elkaar kwam. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Geen slappe knieën meer, maar de spierballen van de VVD. We zullen de crisis eens even mores leren. Als vlaggen in de wind draaiden PvdA, CDA en ChristenUnie mee met de nieuwe vrienden en prijzen het nieuwe geluid aan als ware het het kostbaarste kleinood. Toegegeven; op een aantal punten veranderde er niet veel met de komst van het nieuwe college. De spaarpotten van de stad waren al goeddeels geplunderd en dat gaat gewoon door, zonder enig concreet plan hoe men ze weer aan denkt te vullen. Dus die draai was niet zo groot.

Dan het nieuws. Het ?investeren en doorpakken?. Hoe ziet dat eruit? Als we deze begroting zien, dan is de titel van het nieuwe collegeprogramma eigenlijk onjuist. Beter is: ?Investeren door weg te pakken?. Dat is in ieder geval een stuk eerlijker.

- Weg te pakken van de WMO: 1,5 miljoen (8%) van het budget voor de WMO gaat niet naar de WMO, maar naar de algemene middelen. Dit terwijl de thuiszorginstellingen door de ?scherpe aanbesteding? zwaar toeleggen op de uitvoering van de huishoudelijke hulp.

- Weg te pakken op de uitvoering van het welzijnswerk, het onderhoud openbare ruimte, cultuur, de milieupunten, de Vogelopvang, STIL. Hiermee betalen dus de mensen van deze stad de prijs voor de villasubsidie die ?lastenverlichting? heet, de tekorten op de Rode Doos, het leger externe adviseurs en communicatiespecialisten, de smeerolie voor projectontwikkelaars en grote bedrijven.

Ik zoom even in op het laatstgenoemde. Het stimuleringsfonds economie. Miljoenen om grote jongens naar Utrecht te halen. Ons argument daartegen was dat je daarmee elders een gat achterlaat aan werkgelegenheid en extra pendel veroorzaakt. Allemaal onzin, kwam er vanuit college en coalitie. Enkele citaatjes uit berichten op de website evmi.nl, een platform voor de voedingsmiddelenindustrie, eerder dit jaar.

?Danone gaat alle Nederlandse R&D-activiteiten bundelen in een nieuwe vestiging op het Utrechtse universiteitscomplex de Uithof. R&D'ers uit Wageningen, Cuijk, Zoetermeer en Schiphol verhuizen in 2012 naar Utrecht.

Met de verplaatsing van de R&D-activiteiten naar Utrecht, gaat Danone Food Valley verlaten.

In maart zei Food Valley-voorzitter Theo Meyer nog dat Danone overwoog een deel van de onderzoeksfaciliteiten over te hevelen naar Food Valley.

Danone heeft ervoor gekozen het nieuwe innovatiecentrum te vestigen in het centraal gelegen Utrecht omdat het voor medewerkers afkomstig van de vier vestigingen te bereiken moet zijn. Het is ook dichtbij Schiphol, waar de marketingafdeling voor baby- en medische voeding gevestigd is.

Wanneer kunnen we het bericht verwachten dat de boel toch naar Amsterdam verhuist, vanwege de ligging bij Schiphol, waar de marketingafdeling toch al gevestigd is. ?Footloose? is de Engelse term voor dit type bedrijven, dit type werkgelegenheid. Ik zocht naar een Nederlands woord. Opportunistisch komt het dichtst in de buurt. Waar we het meest gespekt worden, gaan we zitten. Nu lappen, anders vertrekken we helemaal uit Nederland. (Ander voorbeeld is HP. Kwam, zag en ging weer weg op Papendorp). Investeren door weg te pakken in optima forma.

Tegelijkertijd staan 185 lokaal gebonden banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt op de tocht bij Stichting Cartesius, mede vanwege beleidswijzigingen en het weghalen van een van de belangrijkste opdrachten door de gemeente. College, wat gaat u doen om deze mensen uit de bijstand te houden? Kunnen zij ook rekenen op inzet vanuit het stimuleringsfonds? Graag een reactie.

Enkele honderden mensen verwoordden hier vorige week de grote onvrede die het wegpakken van dit college in de stad heeft veroorzaakt. Het is voor hen volkomen duidelijk wie de crisis betaalt, als het aan dit college ligt.

Voorzitter, het hoeft niet zo. Een socialer Utrecht kan wél.

Een socialer Utrecht kan wél:

? Door de lokale belastingen op een eerlijke manier te heffen, zoals we samen met GroenLinks bepleiten in een amendement. Als je dit doet, kan de kaalslag in het welzijn en groen achterwege blijven. Kan de dansclub in Lunetten gewoon in Lunetten blijven. Kan de seniorenbridgeclub gewoon in het buurthuis blijven

? Als je dit doet, is het niet nodig het WMO-budget jaarlijks af te romen met 1,5 miljoen. Dan kan je goede thuiszorg voor een eerlijke prijs leveren. Dan kan je de vervoersvergoeding op de regiotaxi ongemoeid laten

Een socialer Utrecht kan wel

? Door het stimuleringsfonds wonen ook in te zetten voor renovatie en energiemaatregelen in de sociale huursector

? Door te kiezen voor de milieupunten, de vogelopvang, broodnodige ondersteuning van mensen zonder papieren in plaats van een nieuw stadlogo en een nieuwe huisstijl

Een socialer Utrecht kan wél

? Door als raad ook te snijden in eigen vlees: bijvoorbeeld door bij de raadsvergoeding terug te gaan naar 80% van het maximum, spelen we 234.000 vrij. Wat ons betreft wordt dat ingezet voor de aanpak van problemen van en met andere jongeren dan de doelgroep Marokkaans-Nederlands, die al aan bod komt in tal van budgetten, zoals 'Grenzen stellen en perspectief bieden'.
? Jaar in jaar uit houdt de SP zonder problemen dik geld over op het fractiebudget en stort dat terug in de gemeentekas. Ook deze week hebben we weer 10 mille overgemaakt. Dat kan dus wel wat minder, dat kan ?scherper begroot? worden, om in de termen van het college te blijven. Als we de vaste vergoeding per raadslid terugbrengen naar 2000 euro per jaar, hou je ruim 83 mille over. Zou je zo maar de milieupunten van open kunnen houden, om maar wat te noemen
? Door als college te snijden in eigen vlees. Zou het college de handschoen oppakken die ik opwierp tijdens de algemene beschouwingen? Bijvoorbeeld door af te zien van het jaarlijkse vastgoeduitje naar Cannes, een cultureel dineetje in Istanboel, of eens te snijden in het leger aan communicatieadviseurs. Maar nee: niets van dit alles. Kunnen we alsnog wat tegemoet zien op dat gebied?
Voozitter, een socialer Utrecht kan wél

? Zonder weg te pakken bij de mensen in de stad die part noch deel hebben aan de crisis

Om dit socialer Utrecht voor elkaar te krijgen, dienen we vandaag diverse amendementen en moties in samen met andere fracties. Vooral met GroenLinks en Leefbaar Utrecht. We hebben er zelf ook nog een paar, die ik u nu zal overhandigen.

Voorzitter, tot slot nog een verzoek dat niet rechtstreeks betrekking heeft op de raadsvoorstellen van vandaag, maar wel degelijk impact heeft voor een aantal inwoners.

- Bij de meeste lokale belastingen is betaling in 10 termijnen mogelijk. Deze week vielen de kaarten in de bus waarmee de gemeente gemachtigd wordt tot het innen via automatische incasso. Ook de weinig profijtelijke hondenbelasting valt hieronder. Een beperkte groep in de stad heeft nog te maken met jaarlijkse erfpachtcanons. In een grof onderzoekje van onze kant komen we tot zo?n 20-30 gevallen. Ik snap de wethouder als hij zegt dat hij geen heel nieuw regime wil invoeren voor een klein probleem. Maar dat hoeft ook niet, met het nieuwe betalingssysteem. Naar onze mening is dit makkelijk te regelen. Voor die kleine groep is het trouwens ook geen klein probleem. Die mensen zouden geweldig geholpen zijn met gespreide betaling. Nogmaal de vraag dus of u hiertoe bereid bent, met een motie ter ondersteuning van die vraag.

Is echt alles kommer en kwel? Nee, maar wel heel veel. Een lichtpuntje was het nieuwe inzicht van de PvdA over het nut van huurteams. We zijn blij dat dit vandaag voor elkaar gaat komen. Nu zien dat het Utrechtse team er echt gaat zijn voor de vele huurders in de stad die uitgemolken worden. Het kan dus wél. Wij roepen de PvdA (en andere fracties) nogmaals op met ons mee te doen om de begroting een stuk socialer te krijgen.

U bent hier