h

Concept verkiezingsprogramma

26 november 2009

Concept verkiezingsprogramma

copy-of-alv-12-08-1
Woensdag 9 december zal het definitieve verkiezingsprogramma worden vastgesteld. De programmacommissie heeft een concept gemaakt, dat kunt u hier downloaden. De leden van de SP Utrecht bepalen tijdens de ALV van 9 december het uiteindelijke verkiezingsprogramma.

Leden kunnen een wijzigingsvoorstel doen dan, deze moeten voor 6 december schriftelijk indienen via utrecht@sp.nl of per brief naar postbus 16200, 3500 CE Utrecht, t.a.v. SP Utrecht.
Dit voorstel zal dan op de ALV in stemming worden gebracht. Het is dus niet mogelijk om tijdens de ALV nog een nieuw wijzigingsvoorstel in te dienen.
Een wijzigingsvoorstel moet een concrete verandering zijn op de tekst van het concept verkiezingsprogramma, zodat het voor iedereen duidelijk is wat de gevolgen zijn van een wijzigingsvoorstel.

U bent hier