h

Geen juridische belemmeringen ALU-referendum

4 november 2009

Geen juridische belemmeringen ALU-referendum

Dinsdag 2 november werd voorafgaand aan de raadsinformatieavond over het ALU 2009 het advies van het advocatenkantoor Ploum, Lodder, Princen gepresenteerd. In dit advies wordt de suggestie gewekt dat een referendum over het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) niet mogelijk zou zijn. Zo zouden er o.a. problemen rond de vraagstelling zijn.

Luchtvervuiling

Tijdens de presentatie werd duidelijk dat het advocatenkantoor geen onderscheid had gemaakt tussen een raadplegend (door de gemeenteraad geïnitieerd, zoals over het stationsgebied) referendum en een raadgevend (door de bevolking geïnitieerd) referendum.

Bij een raadgevend referendum is er geen discussie over de vraagstelling, deze is gelijk aan de vraag die aan de gemeenteraad wordt gesteld, een andere mogelijkheid heeft de bevolking niet.

Tot de verbijstering van aanwezigen werd duidelijk dat de advocaat het raadsvoorstel zelf nog niet eens gezien had. Ze was niet op de hoogte van de vraag die de gemeenteraad wordt gesteld.

Daarmee werd duidelijk dat dit advies over het al dan niet referendabel zijn van het ALU-raadsvoorstel niet gebaseerd is op juridische argumenten. Het is slechts een (politieke) mening.

Wat is nu de vraag waar de gemeenteraad voor of tegen moet stemmen?
1 in te stemmen met het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht en
2 in te stemmen met het maatregelenpakket voor Utrecht dat deel uitmaakt van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit.

Dat de bewoners van Utrecht prima deze vraag kunnen beantwoorden werd duidelijk op de raadsinformatieavond waar bewoners uit de hele stad hun mening over het ALU aan de gemeenteraad kenbaar maakten.

De leukste inbreng was de ALU-ontevredenheidsrap van de bewoners uit NoordWest:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tKbBq2l3Uks[/youtube]

U bent hier