h

Raad neemt meten luchtkwaliteit over van SP

17 november 2009

Raad neemt meten luchtkwaliteit over van SP


Na jaren van discussie over de berekeningen van de luchtkwaliteit gaat de gemeente nu eindelijk de luchtkwaliteit meten. In de commissie Stad en Ruimte van 12 november kreeg de SP unanieme steun voor haar voorstel om de luchtkwaliteit te monitoren en meten.

Op 40 plaatsen (over het aantal is nog wel discussie) in de stad gaat de gemeente de komende jaren de luchtkwaliteit meten. Ze gebruikt daarbij dezelfde methode die Buro Blauw in het luchtkwaliteitsonderzoek in opdracht van de SP begin dit jaar gebruikte. Daarnaast worden de verkeerstellingen openbaar gemaakt en vergeleken met de uitvoer van het verkeersmodel.

Dit is een flinke overwinning. De SP vraagt al jaren om luchtkwaliteitsmetingen door de gemeente en transparantie ten opzichte van de verkeerstellingen. Dit zijn belangrijke instrumenten om de luchtkwaliteit te monitoren en het wantrouwen bij de bevolking weg te nemen.

Omdat de gemeente tot nu toe weigerde om zelf de luchtkwaliteit te meten gaf de SP begin dit jaar Buro Blauw de opdracht de luchtkwaliteit te meten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het slechter met de luchtkwaliteit gesteld is dan wat uit de rekenmodellen naar voren komt. De verschillen zijn zo groot dat het niet op toeval kan berusten. Daarom is de SP erg blij met de steun uit de commissie voor haar roep om transparantie over de verkeerstellingen en de toezeggingen van wethouder De Bondt (VVD).

U bent hier