h

Kamervragen SP over vervolg asbestschandaal 2008

14 december 2009

Kamervragen SP over vervolg asbestschandaal 2008

Vorige week meldde RTV Utrecht dat de bedrijven die betrokken waren bij het asbestschandaal aan de Reactorweg in 2008, nog steeds actief zijn. Bovendien beschikken zij nog gewoon over hun certificering. Zolang het openbaar ministerie de vervolging nog niet rond heeft, is daar wettelijk weinig aan te doen.

Asbest

De SP-fractie in Utrecht vond dit een hele merkwaardige gang van zaken en seinde SP Tweede-Kamerlid Remi Poppe in. Hieronder zijn vragen aan de minister.

1.Deelt u de kritiek van de vereniging van asbestverwijderende bedrijven dat commerciële partijen elkaar niet zouden moeten controleren op het naleven van de wet en dat die taak thuis hoort bij de overheid ? Zo nee, waarom niet?

2.Klopt het dat de bedrijven die anderhalf jaar geleden betrokken waren bij een groot asbestschandaal in Utrecht nog steeds actief zijn? Zo ja, hoe kan dit en hoe wordt voorkomen dat zij weer dezelfde fouten begaan?

3.Welke resultaten heeft de aangescherpte controle van de Arbeidsinspectie op asbestsaneerders opgeleverd? Hoe vaak is handhavend opgetreden en welke sancties zijn opgelegd?

4.Bent u bereid bij overtreding van wetten en regels voor sanering van asbest door een gecertificeerd bedrijf onmiddellijk het certificaat te laten intrekken? Zo nee, waarom niet?

U bent hier