h

Steun van SP aan brandweer succesvol

18 december 2009

Steun van SP aan brandweer succesvol

De rechtspositie van de brandweer blijft gegarandeerd wanneer de Utrechtse brandweer overgaat in een regionale organisatie. Dit gebeurt pas nadat alle betrokken partijen, dus ook de vakbonden, akkoord zijn met het sociaal plan en nadat iedereen geplaatst is in de nieuwe organisatie. Dit succes is grotendeels te danken aan de goede samenwerking tussen personeel van de brandweer en de SP

brandweer
(foto: Allerd Willemse)

De onrust onder het personeel was groot niet vanwege de regionalisering, maar vanwege de onzorgvuldigheid. De gemeenteraad was bestookt met mailtjes van brandweermannen en -vrouwen over problemen bij de plaatsing, onduidelijkheden over de organisatie en mogelijke gevolgen voor de brandveiligheid. De SP maakte zich zorgen over de manier waarop er met het personeel was omgegaan.

De tribune van de gemeenteraad zat donderdagmiddag 17 december zat vol met brandweermensen in uniform. SP woordvoerder Chris Baerveldt diende samen met D66 een amendement in om de overdracht van taken en personeel pas door te laten gaan nadat alles goed geregeld is. ?Het is belangrijk dat de nieuwe organisatie direct goed functioneert, zodat de veiligheid van de Utrechters geen gevaar loopt.?

De raad en de burgemeester waren het erover eens dat snelheid niet voor zorgvuldigheid moest gaan. De burgemeester stelde voor om het personeel pas te laten overstappen op een regionale organisatie nadat alle betrokken partijen akkoord zijn met de nieuwe rechtspositieregeling en het sociaal plan en nadat al het personeel is geplaatst. De SP kon zich vinden in dit voorstel en trok het amendement in. Het brandweerpersoneel ging tevreden de zaal uit, met een flinke steun in de rug.

U bent hier