h

SP wil betere verdeling lokale lasten

1 maart 2010

SP wil betere verdeling lokale lasten

De lokale lasten (o.a. rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting) zijn in Utrecht een van de hoogste in heel Nederland. Gemiddeld zo'n 700 euro per jaar. 10 jaar geleden waren de lokale lasten in Utrecht een van de laagste van Nederland.

De afgelopen jaren zijn onder de verschillende colleges, waarin o.a. CDA PvdA, CU, VVD, leefbaar Utrecht en Groenlinks zaten, de kosten voor deze lokale lasten dus explosief gegroeid.

Duur is Utrecht vooral voor mensen met een modaal of laag inkomen, omdat de hoge prijs zit in de belastingen die voor iedereen hetzelfde zijn. Namelijk de afvalstoffen- en rioolrechtenheffingen. De belasting op gebouwen (onroerendezaakbelasting) is veel lager dan gemiddeld, waar de mensen met grote huizen en bedrijfspanden van profiteren. De SP zet in op een andere wijze van lokale lastenheffing, waarmee ieder gezin met een woning van minder dan 350 duizend euro erop vooruit gaat.

Hierdoor zullen de sterkste schouders weer de zwaarste lasten dragen.

De rioolheffing is nu een vast bedrag voor elke huiseigenaar, even hoog voor een flatje als voor een villa. De SP heeft een voorstel gedaan om de rioolheffing koppelen aan de waarde van de woning. Het gemiddelde huishouden betaalt minder.

De onroerendezaakbelasting is de laatste acht jaar juist verlaagd. Daar profiteert maar een klein deel van de bevolking van, namelijk degene met de grootste huizen. Omdat de SP vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen, willen we deze verlagingen terugdraaien.

U bent hier