h

SP: openheid over dienstreizen college

8 juni 2010

SP: openheid over dienstreizen college

De Utrechtse SP-fractie zal bij de komende behandeling van de Verantwoording 2009 volledige openheid eisen over de kosten van de dienstreizen van het college. Aanleiding hiervoor is het feit dat burgemeester Wolfsen (PvdA), tegen de bestaande regelgeving in, business class heeft gevlogen naar Sjanghai. Dit bleek vanmiddag tijdens de behandeling van het ontwerp-raadsvoorstel Dienstreizen Collegeleden in de commissie Mens en Samenleving. In dit raadsvoorstel wordt business class vliegen door het college mogelijk gemaakt.

Crisis, what crisis?Crisis, what crisis?

Op vragen van SP-raadslid Eggermont gaf Wolfsen toe voor business class te hebben gekozen. Het zou ?nogal vreemd? zijn als hij als enige in de delegatie, met onder meer commissaris van de koningin Robbertsen (CDA), economy class had gereisd, zo gaf de burgemeester als reden. De rest van de Utrechtse delegatie, waaronder veel ambtenaren, reisde wel economy class.

Eggermont: "We hebben er geen moeite mee dat hij business class wil vliegen, maar dan wel zelf gewoon het verschil bijpassen. Iedereen is inmiddels overtuigd dat het een flinke schep minder moet met de gemeente-uitgaven, maar de burgemeester meent zich blijkbaar daaraan te kunnen onttrekken. Als de SP er niet naar had gevraagd, was dit onder de pet gebleven. Dat roept bij ons de vraag op of business class vliegen op kosten van de samenleving tot nu toe niet de staande praktijk is geweest in het college. Die willen we volledig beantwoord zien."

De SP zal bij de raadsbehandeling van de nieuwe regels een amendement indienen, waarin de meerkosten van business class voor eigen rekening blijven komen van de betrokken bestuurder.

Meer informatie:

Michel Eggermont 06-46984159
Tim Schipper 06-20337002

U bent hier