h

Utrechts college houdt helft AWBZ-geld achter

9 juni 2010

Utrechts college houdt helft AWBZ-geld achter

De gemeenteraadsfactie van de SP vindt het onbegrijpelijk dat Utrecht geld dat bedoeld is voor het actief krijgen en houden van kwetsbare groepen niet aan hen wordt besteed. Een grote groep mensen wordt geraakt door bezuinigingen op hulp, waardoor de rekening voor de crisis zo wordt gelegd bij de slachtoffers ervan, niet de daders.

Meldpunt Zorg Logo (368px)

Er wordt momenteel flink bezuinigd op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ. Aangezien dit een wet is die vanuit het Rijk wordt betaald en geregeld, heeft de regering besloten gemeenten extra geld te geven om deze bezuinigingen op te vangen. Vanwege de slechte financiële situatie in Utrecht stelt het college voor dit geld niet aan deze doelgroep te besteden.

SP-Raadslid Van Gemert vindt het onbegrijpelijk: "Aan alle kanten klinken signalen en bezorgdheid dat mensen vereenzamen. Veel kwetsbare groepen leven in een sociaal isolement en dan is activering heel belangrijk. Er is al bezuinigd op de mogelijkheden van vervoer, op het aantal uren van de thuishulp en op kleine initiatieven zoals het helpen met boodschappen doen. De vreemde situatie is nu dat het Rijk dit ook ziet en extra geld beschikbaar stelt, maar dat wethouder De Rijk (GroenLinks) dit geld liever toevoegt aan de algemene middelen."

Een grote groep mensen wordt geraakt door de bezuinigingen in de AWZB waaronder gezinnen met gehandicapte of zieke kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Zij verliezen de ondersteunende begeleiding, waarmee ze juist thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast zijn initiatieven zoals de dagopvang voor ouderen essentieel om mensen uit hun sociaal isolement te halen.

De SP zal bij de bespreking van de voorjaarsnota een voorstel indienen om het gehele bedrag dat beschikbaar is in te zetten voor de mensen voor wie dit geld bedoeld is.

U bent hier