h

Beeldschermen: mag het wat soepeler?

9 juli 2010

Beeldschermen: mag het wat soepeler?

De SP gemeenteraadsfractie heeft samen met VVD, D66, Groenlinks, Trots op Nederland en Leefbaar Utrecht aan burgemeester Wolfsen gevraagd om wat soepeler om te gaan met het vergunningen voor de finale van het WK voetbal a.s. zondag. TV schermen en buitentaps moeten makkelijker kunnen. Lees hieronder de hele brief:

Gemeente Utrecht
T.a.v. de burgemeester, de heer A. Wolfsen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Open brief aan de burgemeester namens de fracties van VVD, D66, GroenLinks, SP, Trots op Nederland en Leefbaar Utrecht

Utrecht, 7 juli 2010

Geachte heer Wolfsen, beste Aleid,

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni jongstleden heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Utrecht een motie gesteund om de plaatsing van WK schermen in Utrecht toe te staan. Uw toezegging, om ondernemers onder weinig beperkende voorwaarden de gelegenheid te bieden om WK schermen te plaatsen, was voor de indieners afdoende om de motie in te trekken en u de ruimte te geven om de wens van de Raad ten uitvoer te brengen. Daarnaast heeft u in een eerdere raadsvergadering aangegeven dat, mocht Nederland de finale spelen, sowieso op een groot scherm zou kunnen worden gekeken.

Wij zijn tevreden met de snelheid waarmee de afhandeling van ons voorstel door u en de afdeling Openbare Orde en Veiligheid is opgepakt. Ondernemers hebben op korte termijn de gelegenheid gekregen om de plaatsing van schermen aan te melden.

De voorwaarden die zijn gesteld aan de plaatsing van buitenschermen, zijn echter allesbehalve ruim. Vooral het verbod op een buitentap en de beperkte duur van het buitenevenement, leiden er toe dat ondernemers onvoldoende omzet kunnen genereren om de investering (die kan oplopen tot 15.000 Euro) terug te verdienen. Door deze strenge voorwaarden heeft uiteindelijk slechts één uitbater een aanvraag ingediend. Een aanvraag die, na doorrekening, uiteindelijk ook weer is ingetrokken.

Nu heeft het Nederlands elftal de finale van het wereldkampioenschap voetbal bereikt en is Utrecht een van de weinige gemeenten in Nederland waar geen ruimte wordt geboden aan grote buitenschermen. In tegenstelling tot gemeenten als Leiden, Nieuwegein, Hilversum, Tilburg en Eindhoven durft de gemeente Utrecht het blijkbaar niet aan om grootstedelijk te denken en toestemming te verlenen aan een evenement waar heel Utrecht warm voor loopt.

Wij roepen u op informatie in te winnen bij bovengenoemde gemeenten die wel buitentaps toestaan en wel een mooi evenement mogelijk maken. Wij vragen u de voorwaarden voor het plaatsen van een WK scherm te verruimen. Door het toestaan van buitentaps en een uitbreiding van de duur van het evenement, geeft u ondernemers de kans om hun investering terug te verdienen en Utrechters de gelegenheid om gezamenlijk buiten de wedstrijden van het Nederlands elftal te volgen.

Laten we Utrecht weer op de kaart zetten als een stad waar niet in beperkingen wordt gedacht, maar in mogelijkheden. Een stad die zich qua gezelligheid en durf kan meten met de overige grote steden die vergelijkbare openbare orde en veiligheidsproblematiek hebben. Laten we grootstedelijk denken!

Hoogachtend,

Jesper Rijpma, VVD Fractie
Klaas Verschuure, D66 Fractie
Jan Ravesteijn, GroenLinks Fractie
Nicole van Gemert, SP Fractie
Paul Werensteijn, Trots op NL Fractie
Vincent Oldenborg, Leefbaar Utrecht Fractie

U bent hier