h

De SP en de zaak Nicolich

25 september 2010

De SP en de zaak Nicolich

In de gemeenteraad van donderdag 23 september stelden de VVD en Trots vragen over de huisvesting van de Roma-familie Nicolich aan de Rijksstraatweg. Dit naar aanleiding van de commotie die er ontstond na berichten in de media. Hieronder de mening van de SP-fractie.

Mensen die overlast veroorzaken of misdrijven plegen moeten worden aangepakt voor de feiten die ze hebben begaan. Zonder uitzondering. Maar ook deze mensen moeten ergens wonen. En als je het over een familie hebt van 10 personen, dan is geschikte woonruimte met een lampje te zoeken.

Zo blijkt ook uit de moeizame herhuisvesting van de laatste 11 gezinnen uit het sloopcomplex Maria van Hongarijedreef, waar de SP samen met PvdA en GroenLinks in de zelfde raadsvergadering vragen over stelde. Dat schiet niet op en dan heb je het over gezinnen van maximaal 6 personen. Ook voor hen zegde wethouder Bosch het gebruik van de zogenaamde 'hardheidsclausule' toe, waarmee de gemeente in uitzonderingsgevallen de woningtoewijzingsregels kan omzeilen.

De familie Nicolich is nu, met een laatste-kanscontract, tijdelijk gehuisvest aan de Rijksstraatweg. Al sinds april dit jaar en - tot afgelopen week wakker Nederland erop dook - zonder noemenswaardige problemen. Wie het behalve DNU-journalist Wouter de Heus wel wist of er zich druk over maakte, mag het zeggen. Er leek een werkbare oplossing te zijn gevonden voor een hele hete aardappel.

De SP praat niets goed van wat er in het verleden is gebeurd, maar nu liggen wel voor het eerst afspraken met de familie Nicolich vast. Niemand hoort op straat en zeker kinderen niet.

Het bevreemdt ons wel er zo geheimzinnig over de huisvesting van de familie is gedaan. Ook aan de gemeenteraad is het feit nooit gemeld. En dat gebrek aan openheid komt altijd als een boemerang bij je terug.

U bent hier