h

Tegengas!

7 oktober 2010

Tegengas!

Tijdens de algemene beschouwingen over de Utrechtse begroting voor 2011 deed de SP een dringend beroep op het college en de coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA om tegengas te geven aan het kabinet Wilders, dat de rekening voor de crisis onverkort neerlegt bij de lagere inkomens. De SP-fractie deed alvast 3 voorstellen om tegengas te geven aan de Haagse kaalslag. Want dat kan.

SP-fractievoorzitter Tim Schipper presenteerde een "dubieuze bloemlezing" van de Haagse kaalslag: De zorgtoeslag gaat omlaag, de zorgpremie gaat omhoog, het eigen risico gaat omhoog, het basispakket wordt uitgekleed. De vergoeding voor kinderopvang gaat omlaag. De bijstand gaat omlaag. Wajongers worden gekort. De huren gaan omhoog. De huurtoeslag - en dat is nog een maatregel van het demissionaire kabinet - gaat met 15 euro per maand omlaag. De hypotheekrenteaftrek blijft onverkort gehandhaafd.

Schipper: "Laten we nou direct werk maken van renovatie en isolatie van sociale huurwoningen en daarbij aansluiten bij de projecten die al op stapel staan. Scheelt de huurder in de portemonnee, spaart energie en schept werk. Ga de lokale belastingen naar draagkracht heffen en stop met het afromen van de WMO en AWBZ-gelden, zodat je de voorzieningen voor de mensen op peil kan houden. We hebben deze dingen al eerder voorgesteld, maar met de komende Haagse gehaktmolen zijn ze des te actueler."

De SP-fractie zal deze voorstellen - en meer - indienen bij het slotdebat over de begroting, op 11 november.

Meer informatie:

  • Tim Schipper           06-20337002
  • Nicole van Gemert   06-23325970
  • Michel Eggermont    06-81082068

U bent hier